torsdag 1 mars 2012

Informerade inte om lånerisk - hundratals undgår konkurs

Glitnir informerade inte låntagarna om riskerna med att köpa in sig i Byr och Sparisjóður Norðlendinga. Banken tvingas efter en dom från Hæstiréttur Íslands därför att skriva av lån som annars hotat hundratals hushåll med personlig konkurs. I Húnaþing vestra innebär beslutet att kommunen kan satsa pengar på skolor och idrott i stället för att betala av på de skenande lånekostnaderna.

Under det ekonomiska uppsvinget blev även de små isländska sparbankerna högvilt för affärsbankerna. I december 2007 genomförde Byr en nyemission på 12,7 miljarder isländska kronor. Vid årsskiftet gick banken ihop med Sparisjóður Norðlendinga. Sparbankskunderna fick erbjudande från Glitnir om att köpa in sig i den nya banken. Totalt nappade omkring 400 privatpersoner och 20 juridiska personer.

Affärerna gjordes genom myntkorgslån, lån som betalades ut i isländska kronor men var knutna till en myntkorg av olika utländska valutor. Lånen var gynnsamma så länge kronan steg i värde, men i samband med finanskraschen skenade kostnaderna och dubblerades för många låntagare. Samtidigt blev innehavet i Byr värdelöst när banken togs över av finansinspektionen Fjármálaeftirlitið.

Men Hæstiréttur Íslands friar låntagarna från betalningsansvar. Rätten anser att Glitnir underlåtit att informera om riskerna med lånet. I marknadsföringen hette det att villkoren var mycket förmånliga och att den enda säkerheten var själva innehavet i banken. I det finstilta framgick dock att ansvaret för lånen var personligt - och därmed fritt fram för Glitnir att kräva betalning från låntagarna även om innehavet blivit värdelöst.

Domstolen menar dock att köparna vilseletts om lånevillkoren. Därför får banken i stället för låntagarna bära ansvaret.

Efter domen valde även Landsbanki att avskriva lån som tagits av 500 privatpersoner och 30 juridiska personer. Här gällde det kunder som köpt in sig i Sparisjóður Keflavíkur, Sparisjóður Húnaþings og Stranda och Sparisjóður Vestfirðinga. Åtgärden motiveras med att även dessa kunder fått bristande information om villkoren. Lånen beviljades av SPKEF - den bank som bildades vid samgåendet mellan sparbankerna - som i dag har gått in i Landsbanki.

Domen innebär en oerhörd lättnad för flera landsbygdskommuner. På många håll nappade omkring hälften av hushållen på erbjudandet. Efter kraschen har många sett skulderna öka med minst 50 procent samtidigt som innehavet förlorat sitt värde.

I Sparisjóður Húnaþings og Stranda köpte genomsnittskunden in sig för 20 miljoner isländska kronor, en skuld som stigit till 30 miljoner före domen från Hæstiréttur Íslands. Där, i trakterna kring Borðeyri och Hvammstangi, hade en annan utgång kunnat bli förödande. Många bönder hade sannolikt tvingats lämna sina gårdar och ge upp sina marker för att kunna betala av på lånen. Personliga konkurser hade förmodligen drabbat många invånare.

I Húnaþing vestra hade dessutom kommunen också köpt in sig i nyemissionen. Domen innebar att kostnaderna minskade med 38 miljoner isländska kronor, och 15 miljoner som redan betalats kom tillbaka till kommunkassan. Fullmäktige beslutade nyligen att delar av pengarna ska gå till ny utrustning i grundskolor, förskolor, musikskolor och idrottsplatser.

En av de låntagare som nu kan andas ut är Guðmundur Víkingsson, bonde på Garðshorn vid Þelamörk utanför Akureyri där han ägnat sig åt fårskötsel i 40 år. Tillsammans med hustrun köpte han in sig i Sparisjóður Norðlendinga. Liksom alla andra han känner gjorde de det som privatpersoner och inte genom något bolag. Han säger i Morgunblaðið att skulden hunnit öka till omkring 80 miljoner isländska kronor:
"Jo, jo, jag är lättad. Det är skönt att få ett meddelande om att man inte har förlorat allt man äger. ... Vi bestämde när den här saken kom upp att bara se till att fortsätta att hålla boskap. Då var det säkert att man hade något att äta om det skulle gå illa."
Landsbanki valde alltså att följa domen från Hæstiréttur Íslands i stället för att i domstol pröva om banken gjort sig skyldig till samma brister i rådgivningen. Ett beslut som Reimar Marteinsson, en av dem som köpte in sig i Sparisjóður Húnaþings og Stranda, välkomnade i Morgunblaðið:
"Man är i något av en slummer. Jag lyfter på hatten för Landsbanki för att ha gjort detta i stället för att låta oss vänta i ett och ett halvt till två år, som de hade kunnat göra genom att ta detta till domstol. De gjorde samhället en fantastisk tjänst genom att göra detta direkt."
Þórunn Einarsdóttir, som gick in i Sparisjóður Keflavíkur, lovordade i Morgunblaðið av samma skäl Landsbankis agerande:
"Det beskriver utvecklingen hos Landsbankifolket, att göra detta i stället för att inleda en process mot låntagarna."
Det var däremot länge osäkert hur det skulle gå för de 150 personer som på samma sätt köpte in sig i Sparisjóður Svarfdæla. Lånen var nämligen bundna i Seðlabanki Íslands sedan centralbanken tagit över 90 procent av sparbanken. Här köpte varje deltagare i snitt in sig med 3,5 miljoner isländska kronor.

Sparisjóður Svarfdæla, som har kontor i Dalvík och på Hrísey, köptes nyligen av Landsbanki. I samband med detta bestämde sig Seðlabanki Íslands för att avskriva skulderna. Nitton personer har dock inlett en juridisk process mot banken. De köpte nämligen in sig i Sparisjóður Svarfdæla genom att betala kontant eller hade redan betalat av skulderna innan beslutet om avskrivningar togs. Detta vill de nu kompenseras för, skriver Morgunblaðið.

Hæstiréttur Íslands dom meddelades för övrigt samma dag som det stod klart att Íslandsbanki skulle ta över Byr för 6,6 miljarder isländska kronor. När kunderna köpte in sig i banken värderades enbart det egna kapitalet till drygt 30 miljarder.

Här kan du läsa mer om de isländska sparbankerna och här domen i sin helhet.