lördag 3 mars 2012

Island inför gröna nyckelhålet

Med 44 enhälliga röster beslutade alltinget att införa Nyckelhålet, Skráargatið, på Island. Syftet med märkningen är att göra det lättare för konsumenterna att välja hälsosamma alternativ i livsmedelshandeln. Det gröna Nyckelhålet används sedan tidigare på samma sätt i Sverige, Norge och Danmark.

Island införde för en tid sedan miljömärkningen svanen. Nu introduceras även Nyckelhålet. Beslutet fattades av ett enigt allting där både representanter för regeringspartierna och oppositionen förklarade sin glädje över införandet och berömde det arbete som låg bakom introduktionen.

Förslaget lades av framstegspartisten Siv Friðleifsdóttir, och backades upp av en alltingsledamot från varje övrigt parti. I motionen motiverar hon förslaget med att de isländska konsumenterna behöver vägledning till hälsosammare livsmedel. Siv Friðleifsdóttir skriver vidare att nyckelhålsmärkningen har varit en stor framgång i Sverige.

Matvælastofnun kommer att sköta märkningen. Livsmedelsproducenter som vill få varor nyckelhålsmärkta vänder sig till myndigheten för utvärdering. Om kriterierna uppfylls får producenten använda märket kostnadsfritt.

De första inhemska nyckelhålsmärkta produkterna var skyr från MS. Läs mer här.