söndag 18 mars 2012

Isländsk arbetslöshet ökar på nytt

Arbetslösheten ökade i 31 isländska kommuner under februari, minskade i 30 och var oförändrad i 14 kommuner. Totalt steg arbetslösheten med 0,1 procentenheter jämfört med januari och ligger nu på 7,3 procent. Även i mars väntas lika många islänningar stå utan jobb. Det visar en rapport från Vinnumálastofnun.

Tre småkommuner hade liksom föregående månad full sysselsättning under februari: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland och Bæjarhreppur i Västfjordarna. Andelen arbetslösa ökade marginellt både i Reykjavíkområdet och på landsbygden.

Suðurnes är fortfarande den hårdast drabbade regionen med en arbetslöshet på 12,6 procent under februari. Därefter följer Reykjavíkområdet med 7,9 procent, Suðurland med 5,8 procent, Norðurland eystra med 5,5 procent, Austurland med 4,3 procent, Vesturland med 4 procent, Västfjordarna med 3,7 procent och Norðurland vestra med 2,9 procent.

I hela landet låg arbetslösheten på 7,3 procent, en ökning med 0,1 procentenheter. Samma månad förra året var arbetslösheten 8,6 procent. Några större förändringar väntas inte under denna månad. Säsongsskiftningarna mellan februari och mars brukar i regel vara små.

12 128 personer stod i snitt utanför arbetsmarknaden vid månadsskiftet. Av dessa har 48 procent varit utan jobb i minst sex månader och 30 procent i över tolv månader.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.