fredag 23 mars 2012

Kommunen vill bygga cykelbana runt Mývatn

En fyra mil lång cykelbana runt Mývatn. Så vill Skútustaðahreppur förbättra trafiksituationen och öka säkerheten vid sjön. Men hur bygget ska finansieras är inte klart. Innan kommunen har skakat fram pengar blir det heller inget beslut om en cykelbana.

Under sommaren flockas turisterna vid Mývatn. Många går eller cyklar runt sjön. Långa sträckor är den flitigt trafikerade ringvägen det enda alternativet för fotgängare och cyklister. Trafiksituationen är inte idealisk och kommunen har under en längre tid försökt hitta en lösning som ökar säkerheten.

Nu vill kommunen bygga en 40 kilometer lång cykelbana runt sjön. Den ska i huvudsak följa de befintliga bilvägarnas sträckning runt sjön och utnyttja de stigar som redan finns för att inte påverka naturen i onödan.

När bygget kan komma igång är dock osäkert. Kommunen saknar pengar men hoppas på finansiering genom Vegagerðin. Kommunchefen Guðrún María Valgeirsdóttir säger dock till RÚV att det bara är en tidsfråga innan planerna blir verklighet:
"Det är frågan om när vi har fått denna fina cykelbana."
I kommunens förslag till ny detaljplan finns också skisser på ny väg både väster, norr och öster om Mývatn. En tanke är att bygga en väg öster om ringvägen som knyter ihop populära turistattraktioner som Dimmuborgir, Lúdent och Hverfjall. En annan tanke är att flytta ringvägen från sjön för att den inte ska hotas av eventuella olyckor. I stället för att gå via Skútustaðir vid Mývatns södra ände föreslås vägen få en ny sträckning norr om sjön och Reykjahlíð.