torsdag 26 april 2012

Agnes M. Sigurðardóttir Islands första kvinnliga biskopAgnes M. Sigurðardóttir blir Islands första kvinnliga biskop. Med 307 röster mot 152 besegrade hon motkandidaten Sigurður Árni Þórðarson. Hon får nu den tunga uppgiften att stoppa massflykten och upprätta statskyrkans rykte efter flera sexskandaler. En annan viktig debatt gäller om stat och kyrka ska skiljas åt.

Agnes M. Sigurðardóttir föddes den 19 oktober 1954 i Ísafjörður. Pappan var prost och kyrkoherde på orten, mamman var barnmorska. Hon har i flera intervjuer berättat hur pappan inspirerade henne och hur arbetet inom kyrkan lockade. I dag är hon själv kyrkoherde i Bolungarvík och prost i regionen Västfjordarna.

I valkampanjen betonade Agnes M. Sigurðardóttir vikten av att kyrkan återfår folkets förtroende. Medlemsflykten har aldrig varit så stor som under de två senaste åren. Skälet till att rekordmånga begärt utträde ur kyrkan var nya avslöjanden om sexövergrepp begångna av den förre biskopen Ólafur Skúlason, som den avgående biskopen Karl Sigurbjörnsson anklagades för att ha bidragit till att tysta ned.

De första sexbrottsanklagelserna mot Ólafur Skúlason kom redan under mitten på 1990-talet. Flera kvinnor trädde fram och hävdade att han gjort sig skyldig till såväl sexuella trakasserier som fullbordade våldtäkter. Men kyrkan slöt upp bakom biskopen och lyckades tillfälligt begrava historien. Ólafur Skúlason hotade också att stämma flera av de kvinnor som pekade ut honom.

Hösten 2010 fick historien nytt liv. Ett vittne trädde fram och berättade att han på 1970-talet sett Ólafur Skúlason förgripa sig på en kvinna i kyrkan. Strax därpå avslöjade Ólafur Skúlasons dotter att hon i flera års tid utsattes för systematiska sexuella övergrepp av sin far.

Skandalen innebar även ett förtroenderas för Karl Sigurbjörnsson. I en oberoende utredning som publicerades i somras fick kyrkans hantering av anklagelserna svidande kritik. Ólafur Skúlason bröt mot tystnadsplikten och spred rykten och känslig information om kvinnorna. Karl Sigurbjörnsson, som var en av dem som skulle utreda sanningshalten i anklagelserna, satt på dubbla stolar och bekymrade sig enligt utredarna mest om att få tyst på kvinnorna i stället för att undersöka händelserna. Han var också en av dem som lät sig övertalas av Ólafur Skúlason, som hävdade att kvinnornas berättelser var ett försök att bana väg för en ny biskop genom kuppliknande metoder.

Att Karl Sigurbjörnsson inte skulle ställa upp för omval var väntat. Han har inte sett någon större anledning till självkritik efter rapporten, vilket knappast heller har bidragit till att stoppa varken förtroenderaset eller medlemsflykten.

Agnes M. Sigurðardóttir blir Islands första kvinnliga biskop. Hon vigs av Karl Sigurbjörnsson den 24 juni och tar formellt över ämbetet den 1 juli i år. I valet fick hon 64,3 procent av rösterna mot 31,9 procent för Sigurður Árni Þórðarson. Av de 477 rösterna var 18 ogiltiga.

I ett uttalande tackar Agnes M. Sigurðardóttir alla som gett henne sitt stöd:
"Min första uppgift blir att lyssna, att höra rösterna från människor som arbetar inom olika områden inom kyrkan, visa omsorg och skapa samsyn om att evangeliet når människors öron."
Agnes M. Sigurðardóttir säger till Vísir att hon har flera viktiga uppgifter att ta tag i. Den främsta är att återskapa förtroendet för kyrkan och få de tusentals medlemmar som lämnat den att återvända efter den turbulens som präglat de senaste åren. Att hon själv blir den första kvinnliga biskopen i Islands historia ser hon som en historisk vändpunkt. En annan uppgift blir att staka ut kyrkans väg in i framtiden.

Här kan du läsa mer om skandalerna inom kyrkan.