måndag 16 april 2012

Årets första humlor ovanligt tidigt ute

Den ljusa jordhumlan brukar dyka upp först den 19 april. Men kanske var det vårvärmeböljan som drog in över Island under slutet av mars som lockade fram den. Redan då observerades nämligen de första drottningarna, meddelar Náttúrufræðistofnun Íslands.

Det brukar gå att ställa klockan efter den ljusa jordhumlan. Den 19 april är enligt Náttúrufræðistofnun Íslands nämligen datumet då den brukar överge vinteridet.

I år blev det flera veckor tidigare. De första drottningarna sågs redan i slutet av mars och redan under första veckan i april provade många humlor vingarna för våren.

Att någon enstaka drottning ger sig av för att undersöka möjligheterna att hitta näring är inte helt ovanligt. Om födan inte är tillräcklig brukar den återvända till boet för ytterligare en tid. Detta var dock inget bekymmer i år då sätervide och sälg redan börjat slå ut. Den första födan brukar vara just pollen från vide.

Även hushumlan har observerats tidigare än vanligt. Den väntas dock inte öka i antal förrän omkring den 20 april.

Hushumlan är ny på Island. Den hittades första gången i Keflavík 2008, och har sedan dess även påträffats i Hafnarfjörður och Reykjavík. Tidigare har den första drottningen setts den 10 maj, men i år gjordes den första upptäckten i Reykjavík en hel månad tidigare.

Den ljusa jordhumlan finns i dag spridd över hela landet ända upp till 600 meters höjd vid Kárahnjúkar. Arten observerades första gången sommaren 1979 i Reykjavík och Heiðmörk, men anpassade sig snabbt till de korta somrarna och blev därmed en vanlig syn. Ljus jordhumla har till och med spridit sig till avlägsna Hornstrandir i nordväst.