måndag 23 april 2012

Domen mot Geir H. Haarde - fälls för grundlagsbrott

Klockan 16 svensk tid i dag får Geir H. Haarde sin dom. Den tidigare statsministern står åtalad för att på fyra punkter ha agerat försumligt och brutit mot lagen om ministeransvar. Han riskerar upp till två års fängelse. Domen avkunnas i Þjóðmenningarhúsið i Reykjavík. Denna text uppdateras löpande med den senaste utvecklingen.

Åtalet mot Geir H. Haarde mätte omkring 4 000 sidor. Samtidigt var bevisningen i rätten förvånansvärt tunn. På många viktiga punkter gav vittnesförhören det samlade intrycket att det under den tid som omfattas av den juridiska prövningen - från februari till oktober 2008 - redan var försent att avvärja krisen. Även om det fanns vittnen som menade att regeringen kunde ha gjort betydligt mer för att minska effekterna av kraschen vore en fällande dom närmast sensationell. Av vittnesförhören att döma var det svårt att se att Geir H. Haarde utom allt rimligt tvivel skulle kunna ha haft någon avgörande inverkan på utvecklingen.

Maxstraffet är två års fängelse, men om Geir H. Haarde skulle fällas är böter och villkorlig dom det mest sannolika straffet. Åklagaren Sigríður Friðjónsdóttir yrkade heller inte på maxstraff under sin slutplädering. Som förmildrande omständigheter angav hon att Geir H. Haarde är tidigare ostraffad och att det snart gått fyra år sedan de händelser som omfattas av åtalet ägde rum.

En fällande dom vore förmodligen en chock även för Geir H. Haarde själv. Efter att ha gjort ett allvarstyngt intryck under rättegångens första dag blev han ju längre vittnesförhören led mer uppsluppen och glad. I pauserna samspråkade han glatt med journalister och andra besökare. Han sade att åklagaren inte fick många vittnesmål med sig och skämtade om att han förmodligen skulle slippa både fotboja och högsäkerhetsfängelset Litla-Hraun.

Domen mot Geir H. Haarde ryktas omfatta omkring 500 sidor. Markús Sigurbjörnsson, landsdomstolens ordförande, kommer bara att läsa upp de inledande domskälen. Därefter håller Geir H. Haarde en presskonferens.

Landsdomstolens utslag går inte att överklaga. Vid en fällande dom är det dock inte uteslutet att Geir H. Haarde vänder sig till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Till skillnad från förhandlingarna kommer uppläsningen av domen att sändas direkt över nätet. Direktsändningen går att se hos RÚV, Morgunblaðið och Vísir.

15.40: Några demonstranter har samlats utanför Þjóðmenningarhúsið. Geir H. Haarde anlände tillsammans med hustrun Inga Jóna Þórðardóttir, döttrar och svärson. Det är redan fullt på åhörarplatserna. Bland besökarna finns ekonomen Ólafur Arnarson och alltingsledamöterna Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson och Ragnheiður Elín Árnadóttir, samtliga Självständighetspartiet, och partiets tunga namn i Reykjavík, Hanna Birna Kristjánsdóttir.

15.45: Flera personer som kommer försent för att få sittplats vill få lov att stå i salen. Vakten Jónas Marteinsson, som under de två veckorna med vittnesförhör var benhård på att alla skulle stå när domarna anlände och lämnade salen men inte annars, är dock svårflirtad.

15.50: Åhörarplatserna har utökats sedan förhörsveckorna. Trots detta helt fullt. Geir H. Haarde hade tio platser reserverade till sin familj. Ytterligare en kommunpolitiker från Reykjavík, självständighetspartisten Gísli Marteinn Baldursson, finns bland åhörarna.

15.55: Geir H. Haarde och försvararen Andri Árnason har tagit sina platser. Den tidigare statsministern kommenterar skämtsamt medieuppbådet och säger sig inte ha kunnat ana att det fanns så många isländska pressfotografer.

15.57: Åklagarteamet Sigríður Friðjónsdóttir och Helgi Magnús Gunnarsson är på plats.

15.58: Jónas Marteinsson uppmanar alla att stänga av sina mobiltelefoner och resa sig upp för de totalt 15 domarna.

15.59: Domarna är punktliga.

16.05: Geir H. Haarde fälls på en av fyra åtalspunkter. Domstolen är oenig. Nio av femton domare anser att han brutit mot lagen om ministeransvar genom att inte hålla möten med statsråd om viktiga frågor. Detta diskuterades flitigt under förhören där han menade - och fick uppbackning av andra ministrar - att sådana diskussioner skötts informellt utanför dagordningen.

16.10: Geir H. Haarde slipper straff. Staten ska också betala rättegångskostnaderna på 24 miljoner isländska kronor. Han såg ganska lättad ut när han lämnade salen för att gå igenom domen tillsammans med Andri Árnason. Presskonferens väntas senare. Domen publiceras 16.30 svensk tid.

16.13: Fem domare ville alltså fria Geir H. Haarde från samtliga åtalspunkter.

16.15: Åklagaren Sigríður Friðjónsdóttir uttalar sig inte om domen förrän hon läst den. Domen är på 415 sidor.

16.20: Geir H. Haarde frias alltså från alla åtalspunkter som gällde bristande åtgärder för att förhindra eller avvärja effekterna av finanskraschen. I stället straffas han för att inte ha tagit upp farhågorna vid regeringens möten. Så skedde först dagen innan Glitnir förstatligades. Men han menade att frågorna diskuterats vid informella möten med berörda statsråd. Han fälls närmast för en konstitutionell formalitet. Grundlagen säger att statsministern är skyldig att hålla möten med regeringen om viktiga frågor. Det är där en majoritet av landsdomstolen anser att han brustit i ansvar.

16.30: Geir H. Haarde talar till journalister: Inte nöjd med att ha fällts på en liten formalitet, men friad på alla sakfrågor. Domen är absurd. Han är övertygad om alla landets statsministrar i så fall skulle ha gjort sig skyldiga till samma brott. Nio av femton har utsatts för påtryckningar och sett sig tvungna att fälla på åtminstone en punkt. En politisk dom. Geir H. Haarde kommer att gå igenom domen och överväga om den ska föras till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Påminner om alla turer och misstag som präglat rättsprocessen. Har tidigare sagt sig ha förtroende för landsdomstolen, men det var uppenbarligen fel. Domstolen stod inte emot det politiska trycket. Island har nu gjort gemensam sak med Ukraina vad gäller politiska domar.

16.35: Geir H. Haarde fortsätter: Total förlust för dem som stod bakom åtalet. Hela processen har präglats av hämndbegär. De politiker som röstade för åtal borde avgå. Rättsprocessen tvingades fram genom politiska påtryckningar när det i dag inte finns majoritet i alltinget för ett åtal. Han hyllar de domare som gick emot domstolens majoritet. Säger att allt inte gjordes rätt och att flera saker hade kunnat göras bättre och annorlunda, men att han gjorde vad som han då ansåg vara rätt och riktigt efter den information som då var tillgänglig. Hans advokatkostnader har gått på över 40 miljoner isländska kronor. Får nu 24 miljoner av domstolen. Menar att advokaternas grundarbete inte har tagits tillräcklig hänsyn till eftersom det är första gången landsdomstolen sammanträder och åklagarsidan inte varit särskilt behjälplig.

16.37: Tackar sina advokater för ett gott arbete och alla som arbetat för ett frikännande. Tackar sina barn och barnbarn samt sin fru för stöd i rättssalen. Tackar Självständighetspartiets alltingsledamöter.

16.40: Domstolen har begått ett misstag och han fälls på den löjligaste åtalspunkten.

16.42: Geir fortsätter: Åtalspunkten han fälls på har samtliga regeringschefer brutit mot. Protesterar mot att exempelvis Steingrímur J. Sigfússon, som i alltinget röstade för att åtala Geir H. Haarde, var ett av vittnena.

16.44: Geir: Konstigt att dömas för en formalitet. Finansfrågor och utvecklingen diskuterades utförligt vid möten med berörda statsråd. Att de inte formellt fanns på dagordningen betydde inte att de inte behandlades inom regeringen.

16.47: Domarna som fäller Geir H. Haarde är Markús Sigurbjörnsson, Brynhildur Flóvents, Eggert Óskarsson, Eiríkur Tómasson, Hlöðver Kjartansson, Ingibjörg Benediktsdóttir, Magnús Reynir Guðmundsson, Viðar Már Matthíasson och Vilhjálmur H. Vilhjálmsson. Friar gör Ástríður Grímsdóttir, Benedikt Bogason, Fannar Jónasson, Garðar Gíslason och Linda Rós Mikaelsdóttir. Sigrún Magnúsdóttir ville också fria på samtliga punkter men inte med samma domskäl.

16.50: Här kan du läsa domen mot Geir H. Haarde i sin helhet.

16.57: Den fällande domen gäller grundlagens sjuttonde punkt som säger att viktiga politiska frågor ska behandlas vid regeringssammanträden. Här kan du läsa konstitutionen i sin helhet.

17.07: Geir H. Haarde kallade även domen ytterst komisk. Mer om domen mot den förre statsministern på Islandsbloggen i morgon.

Här kan du läsa mer om rättsprocessen mot Geir H. Haarde.