fredag 13 april 2012

Heta känslor efter EU:s ställningstagande i Icesave-tvisten

Att EU gör gemensam sak med ESA inför den juridiska prövningen av Icesave-tvisten i Eftas domstol är ett svaghetstecken. Det var också det enda som alltingets ledamöter var eniga om i går sedan det blivit känt att EU-kommissionen vill bli part i målet mot Island i rättsprocessen. Från isländska socialdemokrater och EU kom budskapet att unionens agerande inte ska påverka förhandlingarna om medlemskap - från övriga partier kom beskedet att Island nu bör stoppa samtalen.

Rättegången om Icesave-ansvaret väntas inledas i Eftas domstol i slutet av året. ESA, Eftas övervakningsmyndighet, anser nämligen att Island brutit mot EES-avtalet genom att inte ersätta brittiska och nederländska sparare i Landsbankis Icesave-konton. Island hävdar dock att det inte finns något i regelverket om insättningsgarantin som gör att staten ska träda in när både banken och garantifonden kollapsar.

Beskedet om att EU skrivit ett brev till Efta-domstolen och vill medverka i rättsprocessen väckte starka känslor. Många EU-motståndare menade att det blivit dags att avbryta förhandlingarna. Andra menade att EU:s ställningstagande i praktiken hade samma effekt - islänningarnas redan måttliga intresse för inträde i unionen kommer knappast att öka när EU nu öppet tar strid med Island i den infekterade tvisten. Dessutom kan konflikten också leda till att det skapas en majoritet i alltinget för att dra tillbaka Islands ansökan om medlemskap.

Frågan diskuterades vid ett extramöte i utrikesnämnden i går kväll där bland annat utrikesminister Össur Skarphéðinsson och flera medlemmar av det juridiska team som ska föra Islands talan inför domstolen medverkade. Nämndens ordförande, Gröna vänsterns Árni Þór Sigurðsson, ville i Morgunblaðið inte berätta vad som diskuterats under mötet, men sade att överläggningarna kommer att fortsätta.

Össur Skarphéðinsson fick enligt Morgunblaðið hård kritik från oppositionens representanter i nämnden. Han ska ha fått beskedet om EU-kommissionens ställningstagande redan den 27 mars. Utrikesnämnden fick dock kännedom om detta först den 11 april - och då genom RÚV:s rapportering.

Peter Stano, talesperson för utvidgningskommissionären, säger till Vísir att det var nödvändigt för EU att agera i tvisten samtidigt som han menar att ställningstagandet inte påverkar Islands ansökan om EU-medlemskap:
"Med detta steg värnar kommissionen behovet av klarhet gällande Islands skyldigheter inom området finansiella tjänster, samt tydlighet och konsekvens i EU- och EES-lagstiftningen och Efta- och EU-staternas juridiska skyldigheter. Sådan tydlighet är viktig för att upprätthålla förtroendet för EU:s regler om insättningsgaranti, den inre marknaden och slutligen den finansiella stabiliteten i Europa."
Össur Skarphéðinsson säger till Vísir att han inte ser EU:s agerande "som något särskilt hot". Han tror tvärtom att ESA uppmuntrat EU-kommissionen att ställa sig bakom rättsprocessen. Detta ska ha sin förklaring i att ESA inte längre tror lika mycket på de egna argumenten i tvisten:
"Därför anser jag att detta återspeglar svaghet från deras sida."
De nya turerna i Icesave-tvisten medför nu att Socialdemokraterna är på väg att bli än mer isolerade som de enda EU-vännerna i alltinget. Från oppositionen kom i går upprepade krav på att avbryta förhandlingarna om medlemskap.

Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson skriver på Facebook att det är uppenbart att EU hela tiden talat osanning när ledande företrädare beskrivit Icesave-tvisten som en bilateral konflikt mellan Island, Storbritannien och Nederländerna. Denna attityd är inte ny, men det är enligt Bjarni Benediktsson först nu som EU agerar öppet. Unionen har i stället länge försökt förmå Island att backa genom politiska påtryckningar och hot om stoppade nödlån.

Partikamraten Guðlaugur Þór Þórðarson anklagar i ett blogginlägg regeringen för svaghet gentemot EU. Den står inte upp tillräckligt för Islands hållning i makrillkriget och förde inte nationens talan i Icesave-tvisten:
"Om den nuvarande regeringen hade varit vid makten sista torskkriget så hade den säkert sökt inträde i det brittiska samväldet."
Självständighetspartiets gruppledare Ragnheiður Elín Árnadóttir skriver på Facebook att hon betraktar Islands förhandlingar om EU-medlemskap som avslutade och att hon ser EU:s agerande som ett politiskt ställningstagande mot Island:
"Vi ska skicka tillbaka ett politiskt budskap till dem och säga: Nej tack, vi tänker koncentrera oss på att värna isländska intressen."
Framstegspartiets gruppledare Gunnar Bragi Sveinsson skriver i ett blogginlägg att EU-kommissionen förmodligen vill gå in i rättsprocessen för att inte riskera att något medlemsland skulle ta Islands sida i konflikten. Partiledaren Sigmundur Davíð Gunnlaugsson säger till Vísir att det nu är dags att åtminstone tillfälligt avbryta förhandlingarna om medlemskap:
"Alla regeringar som har någon självrespekt, eller åtminstone respekt för det folk som de representerar, kan inte låta sig behandlas så här. Att bara fortsätta förhandlingarna om att få gå med i denna klubb som dras oss inför domstol och vidtar tvångsåtgärder mot oss på andra områden. Nu måste isländska regeringen visa att det inte låter sig köras med."
Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, alltingsledamot för Gröna vänstern, säger i Morgunblaðið att det nu blivit dags att omvärdera Islands ansökan om EU-medlemskap:
"Detta är första gången som EU ingriper på exakt detta sätt och enligt min mening är det politiska budskapet glasklart. Det sparkas helt enkelt på oss och det samtidigt som vi är inne i en medlemskapsprocess med samma union. ... Varken tinget eller folket kan agera som om inget hänt. ... Det finns all anledning till att tinget både omprövar sin ståndpunkt och att folket allra först får bestämma vad den över huvud taget tycker om att vara på väg in i Europeiska unionen under de omständigheter som nu råder."
Från Socialdemokraterna är tonläget annorlunda. Alltingsledamoten Árni Páll Árnason skriver i ett blogginlägg att EU:s begäran om att medverka i rättsprocessen är naturlig. Partikamraten Mörður Árnason skriver i ett blogginlägg att det är självklart att EU ser om medlemsstaternas intressen. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir säger till RÚV att oppositionens krav på att stoppa förhandlingarna om EU-inträde är ett sätt att försöka ge frågan en politisk dimension som den saknar. Hon ser Icesave-tvisten och Islands ansökan om EU-medlemskap som två skilda frågor.

Oavsett hur mycket Socialdemokraterna och EU vill se på Icesave-tvisten och ansökan om EU-medlemskap som två skilda frågor är unionens agerande jackpott för motståndarsidan. Det skriver ekonomen Ólafur Arnarson i en analys:
"Islands ansökan om EU-medlemskap dog i går. Blommor och kransar undanbedes. Genom att med målet att stödja ESA:s krav begära delaktighet i ESA:s process mot Island på grund av Icesave-frågan har EU-kommissionen visat kandidatlandet Island total fientlighet. Om det inte visar sig att nyheten om kommissionens ställningstagande är byggd på ett missförstånd är det naturligt att ompröva Islands medlemskapsansökan. Det är onödigt att ödsla pengar på att avsluta medlemsförhandlingarna som det står klart att de isländska väljarna kommer att säga nej till."
Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.