fredag 20 april 2012

Kommun uppmanar presidenten att öppna Bessastaðir

Traditionen att alla kan strosa omkring på presidentens residens Bessastaðir är bruten. Kommunstyrelsen i Álftanes protesterar i ett brev mot att allmänheten stängts ute från området. Men Ólafur Ragnar Grímssons generalsekreterare hävdar att allt rör sig om ett missförstånd.

Att Islands president står redo att ta emot besökare utan förvarning är något av en tradition. Bessastaðir är en plats utan avspärrningar och vakter. Det näs som residenset ligger på är också populärt för promenader. Den enda tiden på året som delar av näset är avspärrat är med hänsyn till fågellivet under häckningstiden, och när hästar finns på markerna från september till december.

Näset omfattar en tredjedel av kommunens yta. Bortanför presidentens residens finns grönområden med ett rikt fågelliv. Det går också att promenera runt Bessastaðanes och sjön Bessastaðatjörn och på så sätt komma fram till kommunens nordöstra spets.

Men i mars var det utan förvarning eller förklaring igenbommat vid Bessastaðir. Vid flera tillfällen ska grindarna ha varit låsta och därmed stoppat passagen för alla fotgängare.

Kommunens miljö- och planeringsnämnd uppmanade i ett beslut presidenten att inte begränsa tillgängligheten till Bessastaðir. Samma uttalande fick stöd av sex röster mot noll vid ett beslut i kommunfullmäktige:
"Miljö- och planeringsnämnden samtycker på förekommen anledning att uppmana presidentens sekretariat att tillträdet till Bessastaðanes inte förhindras på det sätt som görs nu och som har skett tidigare år genom att under våren sätta upp skyltar med anledningen av fåglarnas häckningsperiod. Bättre vore att under våren uppmärksamma fåglarnas häckningsperiod med skyltar och anvisningar till dem som använder området till friluftsliv att enbart följa stigar på Bessastaðanes. Även på grund av hästbete bör det uppmärksammas varför grindarna är låsta."
Kommunstyrelsens ordförande, Snorri Finnlaugsson, säger till Morgunblaðið att förhoppningen är att kunna lösa frågan i samråd med presidenten:
"Vi skickar ett ärende och önskar efter ett gott meningsutbyte om detta. Detta är en del av kommunen även om marken är i statens ägo. Vi vill verkligen ha ett ett gott samarbete med presidenten och så har det varit genom tiderna."
Presidentens generalsekreterare, Örnólfur Thorsson, säger till Morgunblaðið att det måste röra sig om ett missförstånd. Vägen till näset ska inte ha varit avspärrad under mars. Däremot ska ryttares tillträde till området ha begränsats eftersom de skapar risker:
"Inga ändringar har gjorts för människors vägar kring Bessastaðanes eller tillträdet till det, förutom att den andra grinden, som är närmare Bessastaðir, stängdes för att begränsa vägarna för hästfolk. ... Det finns inga begränsningar och vägen till Skansinn är framkomlig. Detta måste vara ett missförstånd."
Här kan du läsa mer om Bessastaðir.