torsdag 12 april 2012

Stoppade falungong-utövare kan få skadestånd

De falungong-utövare som tystades och låstes in när Kinas president Jiang Zemin besökte Island bör få en ursäkt och ekonomisk kompensation. Det anser alltingsledamoten Guðmundur Steingrímsson, som tillsammans med ytterligare tio parlamentariker vill att alltinget formellt beslutar att ge dem vars rättigheter kränktes upprättelse. I nästa vecka besöker premiärministern Wen Jiabao Island - och då väntas nya manifestationer från falungong-utövare.

I juni 2002 besökte Kinas president Jiang Zemin Island. För många falungong-utövare var statschefens utlandsbesök en möjlighet att protestera mot diktaturen och de ständiga kränkningarna av mänskliga rättigheter i Kina, där rörelsen också klassas som ett hot mot den nationella säkerheten.

Men det isländska justitiedepartementet ville annorlunda. En lista över oönskade personer upprättades och förmedlades vidare till Icelandair. Några fick inte gå ombord planen till Island, andra nekades visum eller fick dem annullerade, några som faktiskt landade på flygplatsen i Keflavík fick tillbringa hela vistelsen inlåsta på en skola i Njarðvík innan de skickades ur landet.

I samarbete med ambassaderna och polisen kunde justitiedepartementet med den dåvarande justitieministern Sólveig Pétursdóttirs goda minne stoppa protester mot den kinesiska regimen. Som juridiskt stöd för åtgärden åberopades den nationella säkerheten, som meditationsrörelsen alltså ansågs hota.

Jiang Zemin kunde därmed besöka Island utan besvärande protester från falungong-utövare. Men många islänningar - däribland nuvarande statsministern Jóhanna Sigurðardóttir - kritiserade myndigheternas agerande och anklagade regeringen för att strunta i mänskliga rättigheter och yttrandefrihet för att inte riskera att stöta sig med en stormakt.

Helt utan protester mot Jiang Zemin och den kinesiska diktaturen blev besöket därmed inte. Men myndigheterna försökte även stoppa oönskade åsiktsyttringar från islänningar. I samband med Jiang Zemins besök vid Geysir omhändertogs fyra personer som hade avsett att demonstrera mot besöket. De kvarhölls utan skäl i en timme. De tilldömdes senare 100 000 isländska kronor var i skadestånd från staten.

Umboðsmaður Alþingis, Islands motsvarighet till Justitieombudsmannen, dömde senare också ut beslutet att stoppa falungong-utövare. Det saknade enligt utlåtandet stöd i lagen.

Utrikesminister Össur Skarphéðinsson bad nyligen om ursäkt å statens vägnar när kränkningarna av falungong-utövarna kom upp under en frågestund i alltinget. Guðmundur Steingrímsson, politisk vilde i alltinget och ledare för Ljus framtid, vill nu i en motion att Island formellt ber om ursäkt samt ger ett skadestånd till de personer vars rättigheter kränktes. Dessutom ska den svarta lista som upprättades inför Jiang Zemins besök symboliskt förstöras.

Guðmundur Steingrímsson motiverar motionen med att de isländska förbindelserna med Kina ständigt blir tätare. Han anser att ett erkännande av det felaktiga agerandet för tio år sedan skulle fungera som ett vaccin mot ytterligare inskränkningar av yttrandefriheten i samband med besök från Kina eller andra diktaturer.

Ytterligare tio alltingsledamöter från Rörelsen, Socialdemokraterna och Gröna vänstern står bakom förslaget, som i går plötsligt blev en politisk het potatis. Den 20 april besöker nämligen Kinas premiärminister Wen Jiabao Island. Regeringschefen har haft en stående inbjudan sedan år 2006 då Halldór Ásgrímsson var statsminister.

Wen Jiabao ska möta Jóhanna Sigurðardóttir och flera andra statsråd samt presidenten Ólafur Ragnar Grímsson, som vid flera tillfällen sagt att Island snarare bör orientera sig mot Kina och Indien i stället för Europa efter EU-ländernas svek i Icesave-tvisten. Ett av de ämnen som kommer att behandlas under Wen Jiabaos besök är enligt ett pressmeddelande utvecklingen av geotermisk energi.

Kina och Island firade förra året fyrtio år av diplomatiska förbindelser. Frågan är hur Jóhanna Sigurðardóttir i dag skulle möta eventuella kinesiska krav på att tysta eller avhysa alla falungong-utövare. Än så länge har inte några sådana önskemål blivit kända från kinesiskt håll inför Wen Jiabaos besök.

Falungong-utövaren Þórdís Hauksdóttir säger till Vísir att hon hoppas att Island denna gång inte sällar sig till de länder som är beredda att göra avkall på yttrandefriheten:
"Förhoppningsvis blir hans besök en möjlighet att rena oss från den skam som vi gjordes skyldiga till år 2002. ... Frågan som jag ställer är om vi åter tänker låta denna stora stat gör att vi svänger av från vår väg som en demokratisk stat."
Þórdís Hauksdóttir säger att det åter kan bli aktuellt att utöva falungong samtidigt som den kinesiske premiärministern besöker landet. Om myndigheterna även denna gång skulle ingripa - Jóhanna Sigurðardóttir skriver dock på Facebook att alla fredliga demonstrationer kommer att vara tillåtna - lär det knappast förvåna om Reykjavíks borgmästare Jón Gnarr dyker upp som tillfällig falungong-utövare. Vid flera tidigare tillfällen har han generat regeringen genom att bekymra sig mer om mänskliga rättigheter än affärsmöjligheter med länder där de mänskliga rättigheterna åsidosätts.

Här kan du läsa mer om Island och Kina.