måndag 23 april 2012

Wen Jiabao portad från Kerið - ny debatt om naturpärlor

När Kinas premiärminister Wen Jiabao bussades runt längs den gyllene cirkeln i lördags blev det inget stopp vid Kerið. Vulkankratersjön är alltjämt stängd för alla som inte är beredda att betala för sig - såväl statschefer som turister. Att även Wen Jiabao och hans följe portades från platsen skapade nytt bränsle för debatten om allmänhetens tillgång till isländska naturpärlor.

Sommaren 2008 bestämde sig Kerfélagið, det bolag som äger marken där vulkankratersjön ligger, för att stoppa allmänheten från att besöka platsen. Kerið ingick då som ett stopp i de flesta bussturer längs den gyllene cirkeln. Markägarna menade att det inte var riktigt att turistnäringen skulle dra in stora pengar på att besöka en plats där gästerna orsakat skador på naturen.

Kerfélagið tänkte inte göra Kerið tillgänglig för allmänheten om inte bussbolagen betalade för sig - turistbranschen vägrade och i stället försvann Kerið som ett av de givna stoppen på den gyllene cirkeln. Markägarnas beslut fick dock hård kritik. I synnerhet eftersom Vegagerðin och Ferðamálastofa bekostat parkeringar, skyltar och gångvägar på platsen.

I helgen blossade debatten upp på nytt. Då var det Kinas premiärminister Wen Jiabao och hans isländska kollega Jóhanna Sigurðardóttir samt ett följe på ett hundratal personer som fick vända i grinden.

Óskar Magnússon, som inte bara är ordförande för Kerfélagið utan även utgivare för Morgunblaðið, säger till Vísir att det fanns två anledningar att sällskapet inte fick besöka Kerið. Dels gillar han varken den kinesiska eller isländska regeringen, dels har gruppresor inte varit tillåtna på flera år:
"Det kom ingen önskan om detta till oss. Ingen har ens ansträngt sig så lite som att fråga. Isländska regeringen fick veta att detta sällskap inte var välkommet till Kerið."
Lilja Mósesdóttir, politisk vilde i alltinget och ordförande för Solidaritet, skriver på Facebook att Kerið-incidenten bevisar att ingenting förändrats på Island efter finanskraschen. I vissa kretsar sätts alltjämt den enskildes intressen före allmänhetens intressen. Snarare menar Lilja Mósesdóttir att den mentalitet som rådde före krisen härskar på nytt, där sådant som borde tillhöra det allmänna utnyttjas för politiska syften och för att svärta ned nationens rykte. Därför vill hon se lagstiftning som säkrar tillgängligheten till naturområden och omöjliggör ett agerande liknande Kerfélagiðs.

Jóhann Hauksson, regeringens informationsansvarige, skriver på Facebook att Óskar Magnússon visar att han är en pålitlig motståndare mot allmänhetens intressen. I tidningen gör han sitt yttersta för att gå de mäktiga fiskebaronernas ärenden, som ordförande för Kerfélagið tar han sig samma rätt som markägare som fiskelobbyn kräver till den ofångade fisk som finns i havet.

Árni Finnsson, ordförande för Náttúruverndarsamtök Íslands, beklagar i Vísir att natursköna platser utnyttjas som ett slagträ i politiska strider. Han påminner om att staten inte äger all mark vid Geysir eftersom ägarna anser att de bud som kommit från regeringen inte varit tillräckligt bra. Om Óskar Magnússon skulle köpa marken skulle han kunna förbjuda besökare även vid Geysir - och det vore enligt Árni Finnsson en skam för hela Island:
"Jag respekterar att folk vill protestera mot det rådande statsskicket i Kina och kinesernas besök, men det bör inte vara möjligt för enskilda att förbjuda människor att beskåda naturpärlor här i landet. Det borde finnas en allmän lag som garanterar folk rätten att besöka sådana områden."
Juristen Jón Magnússon, som också representerat Självständighetspartiet i alltinget, skriver i ett blogginlägg att han förstår motviljan mot den kinesiska regimen. Men att stänga Kerið anser han vara i strid med den isländska traditionen om gästfrihet. Den som besöker Island är en gäst som ska välkomnas och behandlas med respekt. Han menar att detta länge varit något som gjort landet unikt. Jón Magnússon minns själv hur politiker rest runt och kampanjat på landsbygden och alltid fått mat och husrum - även från sina politiska motståndare. För att denna tradition inte ska brytas vill han se en lagändring som omöjliggör att Kerið och andra naturpärlor spärras av från allmänheten.

Jónas Kristjánsson, tidigare chefredaktör för DV och Fréttablaðið, kritiserar i blogginlägg också Kerfélagiðs agerande. Även om det finns många frågetecken kring Wen Jiabao och den regim han representerar bör han välkomnas som en gäst i landet. Dessutom anklagar han Óskar Magnússon för att ha sett till så att staten betalar för investeringar vid Kerið - som han själv därefter bestämmer vilka som får utnyttja.

Vulkankratersjön Kerið bildades för omkring 3 000 år sedan. Vattnet får sin djupblå färg av mineraler som finns på sjöns botten. Platsen förknippas ofta med den video som Björk och The Sugarcubes spelade in till "Birthday" - delar av tagningarna gjordes på en liten båt i Kerið.Här kan du läsa mer om Kerið.