måndag 28 maj 2012

Dagens citat

"Vattenströmmen är helt annorlunda, har blivit mörk och ful. Ljus når inte ned i vattnet och algväxtligheten minskar vilket orsakar att fisken försvinner. Det finns indikationer på att öringen är på nedgång i älven. Även om det inte har kommit några definitiva rapporter om detta så pekar indikationerna i den riktningen."

Gunnar Jónsson, bonde vid Lagarfljót vid Egilsstaðir, i DV om miljökonsekvenserna efter bygget av Kárahnjúkardammen - läs mer här.