onsdag 30 maj 2012

Dränkte hunden i fjorden - döms till 100 000 i böter

Mannen band hunden vid två bildäck på fälg och kastade den i sjön för att ta livet av djuret. Nu döms 27-åringen till villkorlig dom och 100 000 isländska kronor i böter. Han får också djurförbud i fem år. Trots att händelsen bara gäller ett djur anser Héraðsdómur Vestfjarða att det rör sig om ett grovt brott mot djurskyddslagen.

I december förra året hittades hunden Kolur död i hamnen i Þingeyri. Den makabra upptäckten väckte starka känslor på orten. Hundens tassar hade bundits ihop. Därefter hade hundens koppel fästs i två bildäck på fälg. Därefter hade Kolur kastats i vattnet.

Hur lång tid det tog innan hunden drunknade i den iskalla fjorden är oklart. Domstolen anser dock att tillvägagångssättet präglades av sådan hänsynslöshet att 27-åringen gjort sig skyldig till grovt brott mot djurskyddslagen, en rubricering som annars brukar gälla brottslighet riktad mot flera djur. Han döms också för brott mot lagen om djurtillsyn.

Straffet för mannen blir villkorlig dom i 30 dagar. Han ska betala 100 000 isländska kronor i böter och beläggs också med djurförbud i fem år. Det innebär att han varken får äga, handla med eller sköta om djur under denna tid. Hos 27-åringen bedrivs viss hundpassning mot betalning - domstolen valde dock inte att ta hänsyn till att djurförbudet kan innebära lägre intäkter för mannen.

27-åringen erkände under rättegången att han hade kastat Kolur i fjorden för att dränka hunden. Han hävdade att han hade gjort detta eftersom han var orolig för barnens säkerhet.

Djurskyddslagen föreskriver att veterinärer ska avliva husdjur om inte djuret utgör en akut fara eller är allvarligt sjukt. Några sådana omständigheter fanns enligt domstolen vid detta tillfälle.

Mannen, som är tidigare ostraffad, ska även betala rättegångskostnader på 37 650 kronor.

Här kan du läsa mer om Kolurs öde och här domen i sin helhet.