lördag 5 maj 2012

Efter fyra års väntan - nu öppnar Bauhaus på Island

I dag slår Bauhaus upp portarna till varuhuset i Reykjavík - nästan fyra år efter den planerade öppningen. Hela 2 500 personer sökte de 100 arbetstillfällen som byggjättens etablering innebär. De första 50 anställda började redan i mars att fylla hyllorna i det 22 000 kvadratmeter stora varuhuset.

Bauhaus enorma lokaler vid Úlfarsfell längs med Vesturlandsvegur i Reykjavík blev ofrivilligt ett monument över finanskrisen. Byggvaruhusets första etablering på Island lades på is i samband med finanskraschen. Personalen som skulle öppna dörrarna lagom till julruschen fick vända hem och förlorade sina jobb.

Byggbranschen drabbades hårt av krisen. Nybyggandet stannade av, utflyttningen skapade tusentals lediga lägenheter i Reykjavíkområdet och kronans ras gjorde alla inköp dyra och osäkra. Bankkollapsen sopade också med sig kundunderlaget för ännu ett byggvaruhus. Sedan dess har de specialbyggda lokalerna gapat tomma och de enda som har besökt Bauhaus har varit bilister som använt de 600 parkeringsplatserna för att bränna gummi.

Nästan fyra år efter den planerade öppningen invigs i dag Bauhaus första varuhus på Island. Läget för byggbranschen har ljusnat något, men nybyggandet är alltjämt svagt. Beslutet att ändå öppna beror delvis på att det är kostsamt att låta det enorma varuhuset stå oanvänt. Bauhaus räknar med att gå med förlust en viss tid framåt.

År 2008 var målet att anställa 150 till 180 personer. Nu blir det inte lika många. Omkring 100 personer får jobb hos Bauhaus. Företaget tog den här gången emot hela 2 500 ansökningar - dubbelt så många som för fyra år sedan. Vd:n Halldór Óskar Sigurðsson säger till DV att det stora intresset var oväntat:
"Detta var mycket överraskande. Man har hört att få visade intresse för butiksarbete men så var det inte för oss. Detta var mycket mer än planerat, vilket är positivt för företaget att folk visar sådant intresse."
Halldór Óskar Sigurðsson fick själv jobbet som vd hösten 2008. Under de senaste åren har han bott i Danmark där han utbildats internt.

Bauhaus öppning innebär att konkurrensen blir ännu hårdare. Flera byggvaruhus har redan sänkt priser eller infört prisgarantier där kunden får tillbaka mellanskillnaden om en konkurrent visar sig vara billigare. Byko har exempelvis skrotat rabattkorten och i stället genomfört generella prissänkningar.

Bauhaus etablering i Reykjavík är dessutom ovanligt stor - med omkring 120 000 artiklar i sortimentet och större lokaler än vad som är befogat sett till kundunderlaget. Lagret är större än i jämförbara varuhus eftersom transporterna till Island tar längre tid än till kedjans övriga butiker. Bauhaus har i dag 220 butiker i 18 länder.

I och med invigningen försvinner ett av de oavsiktliga monumenten över finanskrisen. I Vísir dementerar Halldór Óskar Sigurðsson alla de rykten som cirkulerat om vad de öde lokalerna använts till under tiden:
"Det har bara varit tomt. Det har förekommit olika rykten gällande förvaring av bilar tillhörande affärsvikingar, fängelse och att det övervägdes att flytta allt detta till Europa i containrar. Det var bara rykten."
Här kan du läsa mer om Bauhaus på Island.