måndag 28 maj 2012

Försprång för Ólafur Ragnar Grímsson i presidentvalet

Ólafur Ragnar Grímsson har övertaget i presidentvalet. I tre färska opinionsmätningar har han gått om Þóra Arnórsdóttir i två. I den tredje är det dött lopp mellan de två favoritkandidaterna. Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir tror att det nya opinionsläget beror på att Ólafur Ragnar Grímsson inlett sin kampanj genom att gå till attack mot Þóra Arnórsdóttir samtidigt som hon varit osynlig eftersom hon nyligen fött barn.

Þóra Arnórsdóttir har under en lång tid haft ett stabilt försprång mot Ólafur Ragnar Grímsson. Det övertaget tycks nu vara utraderat. I tre väljarbarometrar går den sittande presidenten framåt på bekostnad av den främsta utmanaren.

I MMR:s mätning får både Þóra Arnórsdóttir och Ólafur Ragnar Grímsson 41,2 procent. Intressant är att bägge backar något medan fyra av de övriga kandidaterna har ökat sitt stöd. Samtliga är dock långt ifrån att kunna hota någon av storfavoriterna. Ari Trausti Guðmundsson får 9,7 procent, Herdís Þorgeirsdóttir 3,4 procent, Andrea J. Ólafsdóttir 3 procent, Ástþór Magnússon 1,3 procent och Hannes Bjarnason 0,2 procent.

Þóra Arnórsdóttir är mest populär bland kvinnor, medel- och höginkomsttagare, landsbygdsboende och personer som stöder något av regeringspartierna Socialdemokraterna och Gröna vänstern. Ólafur Ragnar Grímsson har starkast stöd bland män, låginkomsttagare, personer bosatta i Reykjavíkområdet och borgerliga väljare.

I Fréttablaðiðs mätning är styrkeförhållandena mellan de två storfavoriterna nu omvända. Ólafur Ragnar Grímsson får 53,9 procent mot 35,4 procent för Þóra Arnórsdóttir. Ari Trausti Guðmundsson har stöd av 5,3 procent, Andrea J. Ólafsdóttir av 2,7 procent, Herdís Þorgeirsdóttir av 1,3 procent och Ástþór Magnússon av 0,9 procent. Ingen av de tillfrågade sade sig stödja Hannes Bjarnason.

Även här är Ólafur Ragnar Grímsson starkast bland män och borgerliga väljare. Þóra Arnórsdóttir går bäst hos kvinnor och regeringens sympatisörer. En skillnad jämfört med MMR:s mätning är att Þóra Arnórsdóttir här har större stöd hos Reykjavíkväljarna medan fler på landsbygden föredrar Ólafur Ragnar Grímsson.

Ari Trausti Guðmundsson har flest sympatisörer i Framstegspartiets och Gröna vänsterns led. Herdís Þorgeirsdóttir är mest populär bland Gröna vänsterns väljare medan Andrea J. Ólafsdóttir når flest socialdemokratiska anhängare. Det senare gäller även Ástþór Magnússon.

Även i Capacents mätning utförd på uppdrag av RÚV har Ólafur Ragnar Grímsson övertaget med 45,3 procent mot Þóra Arnórsdóttirs 36,7 procent. Av de övriga kandidaterna får Ari Trausti Guðmundsson 9,2 procent, Herdís Þorgeirsdóttir 4,1 procent, Andrea J. Ólafsdóttir 2,7 procent, Ástþór Magnússon 1,6 procent och Hannes Bjarnason 0,3 procent.

Ólafur Ragnar Grímsson säger i Morgunblaðið att han ser opinionssiffrorna som en uppmuntran. Hans egen förklaring till uppgången är att han för två veckor sedan inledde valkampanjen och därigenom har synts mer i debatten.

Det är inte bara i debatten och i medierna han har synts. Ólafur Ragnar Grímsson har visat sig både på restaurangen Hamborgarafabrikkan och loppmarknaden Kolaportið samtidigt som Þóra Arnórsdóttir fött barn och försvunnit ur rampljuset. Ólafur Ragnar Grímsson har också riktat hårda attacker mot Þóra Arnórsdóttir. Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir säger till DV att det är de troliga förklaringarna till förändringarna i opinionen:
"Debatten i samhället om ämbetet är på gång att börja och samtidigt har Þóra varit föräldraledig. Det har hänt väldigt lite med kandidaturen på mer än en vecka, utöver främst kritik mot kandidaturen och då främst från Ólafur Ragnar. Jag tror att detta resultat delvis återspeglar detta. ... Att ställa upp mot en sittande president kräver arbeta och planering. Det krävs synlighet hela tiden. ... Men det är fem veckor kvar till valet."
Det fortsätter att storma kring Ástþór Magnússons kandidatur. I samband med de stickprovskontroller som görs av de underskrifter som kandidaterna samlat in visade det sig att minst tio personer i den nordöstra valkretsen inte kändes vid sina namnteckningar. Ástþór Magnússon hävdar att det rör sig om sabotage mot hans kampanj. Händelsen ska nu utredas av polisen. Den som valde att anmäla var Daníel Guðjónsson, polischef i Akureyri, som fanns med på två listor med förfalskade namnteckningar.

Både Ástþór Magnússon och Hannes Bjarnason ska ha lämnat in de underskrifter som saknats i fredags. I veckan kommer valmyndigheten att gå ut med information om kandidaterna till presidentvalet - och om samtliga sju har godkänts.

Här kan du läsa mer om presidentvalet.