torsdag 10 maj 2012

Island tar emot flyktingar från Afghanistan

Island tar i år emot flyktingar från Afghanistan. Beslutet är regeringens svar på en anmodan från FN:s flyktingorgan UNHCR. Totalt rör det sig om upp till åtta flyktingar. Kvinnor bedöms som särskilt utsatta och det är därför sannolikt att de kommer att utgöra hela gruppen.

År 2010 tog Island emot fem flyktingar från Colombia. Det var det första mottagandet sedan finanskrisen slog mot landet. Under de senaste åren har andra ursprungsländer varit Palestina och det forna Jugoslavien.

Regeringen har nu beslutat att ta emot upp till åtta afghanska flyktingar i år. I dag lever de i flyktingläger i Iran. Ensamstående kvinnor är särskilt utsatta eftersom deras mänskliga rättigheter inte efterlevs och de har små möjligheter att försörja sig i landet.

Beslutet är ett svar på UNHCR:s uppmaning att ge en fristad åt afghaner på flykt undan oroligheterna i hemlandet. Flyktingarna väntas enligt ett pressmeddelande anlända till Island under sommaren.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.