söndag 13 maj 2012

Isländska företagsledare emot både EU och kronan

En majoritet av isländska företagsledare vill stå utanför EU. Men de ser inte heller kronan som Islands framtida valuta. EU-motståndet är störst inom fiskenäringen. Det framgår av en undersökning utförd av MMR på uppdrag av Viðskiptablaðið.

Företagarnas åsikter när det gäller EU-medlemskap och valutafrågan är därmed i linje med de attityder som finns hos islänningar i allmänhet. Hela 63,9 procent av företagsledarna är emot isländskt inträde i unionen medan 36,1 procent är för medlemskap. Av dem som svarade på frågan var 15,3 procent osäkra.

Motståndet är störst inom fiskenäringen. Där vill fyra av fem företagsledare att Island stannar utanför unionen. Företagare bosatta på landsbygden och män är mer skeptiskt inställda till EU än genomsnittet.

Samtidigt är misstron mot den isländska kronan som framtidsvaluta nästan lika stor som EU-motståndet. Hela 59,2 procent stämmer inte in i påståendet att kronan är den valuta som kommer att tjäna Island bäst. Däremot föredrar alltjämt 40,8 procent av de tillfrågade kronan.

Som största hot mot tillväxt under det kommande året nämns oftast minskande konsumtion och begränsad konkurrens. Fisket rankas som den näringsgren som främst kommer att driva på näringslivet under det kommande året. Därefter följer turismen och storindustrin. Värt att notera är att bara 0,5 procent anser att finanssektorn kommer att bära det tyngsta ansvaret för fortsatt tillväxt.

57,6 procent av företagsledarna har positiva framtidsutsikter för den egna verksamheten under det närmaste året. Däremot tror en majoritet på negativ utveckling för näringslivet, finansmarknaderna, statsfinanserna och valutasituationen, uppger Viðskiptablaðið.

Här kan du läsa mer om EU-opinionen.