onsdag 23 maj 2012

Krýsuvík alltjämt en gåta - nu sjunker marken

Förra året höjde sig marken vid Krýsuvík hela åtta centimeter. Nu sjunker marken tillbaka. Förändringarna verkar vara en del av ett mönster. Men om det är gas eller magma som är orsaken är alltjämt oklart. Utvecklingen innebär att det finns risk för det första vulkanutbrottet i närheten av Reykjavík på närmare tusen år.

Trots en lång tid utan utbrott har Krýsuvík aldrig avskrivits som en tänkbar plats för vulkanisk aktivitet. Många jordskalv sker i området och sjön Kleifarvatn sjunker och stiger om vartannat för att ibland uppenbara tidigare okända heta källor.

Regeringen har först nu börjat intressera sig för Krýsuvík. Ómar Ragnarsson, som bevittnat över tjugo vulkanutbrott, har anklagat politikerna för att strunta i riskerna för ett utbrott nära Reykjavík. De scenarior som skissades för femtio år sedan var så dystra att arbetet avbröts. Ómar Ragnarsson, som tagit del av dem, ansåg att de visade att huvudstaden skulle kunna isoleras av lavaströmmar vid ett utbrott.

De senaste årens aktivitet vid Krýsuvík har dock fått myndigheterna att ägna mer uppmärksamhet åt området. I framtida skisser på tänkbar vulkanisk aktivitet ska även Reykjavíkområdet ingå.

Sigrún Hreinsdóttir, docent i geofysik vid Háskóli Íslands, berättar för RÚV att marken vid Krýsuvík växelvis stiger och sjunker. I början av 2009 påbörjades en landhöjning som varade till september, därefter sjönk marken på nytt. I maj 2010 började nästa period av landhöjning som inte upphörde förrän slutet av förra året. Då var landhöjningen åtta centimeter på ett år:
"Detta kan naturligtvis vara ett förebud, de första indikationerna på att vi åter får vulkanisk aktivitet på Reykjanes som det inte har varit de senaste tusen åren."
Orsaken till den växelvisa landhöjningen och landsänkningen är dock oklar. Det rör sig antingen om gas som skapar ett högre tryck eller magma som rör sig mot jordskorpan.

Forskarna samlar nu in satellitbilder för att på så sätt kunna skapa sig en bättre bild av utvecklingen. Fenomenet är sällsynt. Sigrún Hreinsdóttir säger till RÚV att skeendet är "mycket spännande". Något liknande har tidigare bara observerats på Afrikas horn:
"Vi har nu för första gången kontinuerliga mätningar av Krýsuvíkområdet, så det är möjligt att detta har hänt förut men att vi bara inte har haft mätutrustningen för att se detta."
Vid ett vulkanutbrott vid Krýsuvík väntas eruptionen främst skapa lava. Vid ett utbrott vid Kleifarvatn ökar sannolikheten för askproduktion.

Här kan du läsa mer om Krýsuvík.