tisdag 29 maj 2012

Landsbygdsprotester när Landsbanki stänger kontor

Landsbanki stänger kontor på landsbygden och 50 tjänster försvinner. På flera orter innebär det att invånarna blir utan bankservice. Beslutet har fått hård kritik och kommunpolitiker går så långt som att avsluta sina affärer med Landsbanki. Flera alltingsledamöter undrar dessutom om det är landsbygden som på detta sätt ska betala för bankens misstag i samband med finanskraschen.

Våren 2008 sysselsatte de isländska finansföretagen 5 700 personer. Efter bankkollapsen har 2 000 jobb inom finanssektorn försvunnit samtidigt som antalet bankkontor minskat från 175 till 90. De gamla bankernas konkursbon sysselsätter alltjämt uppemot 400 personer - jobb som är tillfälliga och kommer att försvinna, skriver Morgunblaðið.

Landsbanki har redan genomfört omfattande rationaliseringar för att minska antalet kontor. Vid månadsskiftet bommas enligt ett pressmeddelande ytterligare kontor igen. Verksamheten upphör i Flateyri, Súðavík, Bíldudalur och Króksfjarðarnes i Västfjordarna. På Snæfellsnes stängs kontoret i Grundarfjörður. På östra Island försvinner kontoren i Eskifjörður och Fáskrúðsfjörður. I Reykjavík är kontoret på Laugavegur 77 till salu - banken flyttar huvudkontoret till Borgartún nästa höst.

I dag uträttar fyra av fem kunder sina bankärenden över nätet. Ändå är reaktionerna på nedskärningarna upprörda. På många mindre orter är banken en viktig symbol för en fungerande samhällsservice. Utan en sådan är det svårt att locka personer att flytta till orten. I Súðavík hissade någon inte bara Landsbankis flagga utanför kontoret på halv stång utan dessutom upp och ned, berättar Bæjarins Besta. I Eskifjörður följde någon exemplet och hissade flaggan på halv stång.

En oroskälla är att Landsbanki på landsbygden ofta delar kontor och personal med posten. Posten kommer enligt ett pressmeddelande att åtminstone över sommaren fungera som vanligt, men med kortare öppettider.

Landsbanki räknar med att spara omkring 400 miljoner isländska kronor på nedskärningarna. Totalt försvinner 50 tjänster, där 29 personer har sagts upp och 15 erbjudits avgångsvederlag. Övriga tjänster var vakanta.

Besparingarna kommer inte helt oväntat. Landsbanki har genom övertagandena av SPKEF, SP Fjármögnun och Avant fått omkring ytterligare 200 anställda. Informationschefen Kristján Kristjánsson säger dock till Vísir att det är Reykjavík som drabbas hårdast av nedskärningarna:
"Lönekostnaderna är den största delen av bankens drift. Och det är naturligtvis så att små enheter drivs med förlust. ... Men det finns full förståelse för att man försöker att försvara sin hembygd. ... Dessa åtgärder drabbar främst huvudstadsområdet. Merparten av dem som lämnar sina jobb finns där, så det är därför inte riktigt att åtgärderna drabbar landsbygden värst."
Han får dock mothugg från flera alltingspolitiker. Gröna vänsterns Jón Bjarnason skriver i ett blogginlägg att besparingarna går emot regeringens glesbygdspolitik och att flera fiskelägen nu förlorar en viktig del av den grundläggande samhällsservicen. Han påminner om att Landsbanki gör miljardvinster och att den har ett ansvar mot sina kunder. Beslutet visar också, skriver Jón Bjarnason, att det finns ett fortsatt behov av småskalig sparbanksverksamhet.

Partikamraten Björn Valur Gíslason skriver i ett blogginlägg att Landsbanki tycks ha lokaliserat de ansvariga för finanskrisen och nu straffar dem på rätt sätt:
"Vad kan Bíldudalur, Eskifjörður, Flateyri, Súðavík, Grundarfjörður, Króksfjarðarnes och Fáskrúðsfjörður ha gemensamt? Jo, det var invånarna på dessa platser som försatte banksystemet i konkurs. Dit kan man spåra det isländska banksystemets kollaps. Där finns breda ryggar som med rätta bör bära krisens konsekvenser på sina axlar. De skyldiga hittas så småningom i byar och städer över hela landet när de flesta av oss trodde att de fanns i tätorter i landets sydvästra hörn."
Ómar Már Jónsson, kommunchef i Súðavík som nu blir helt utan bankservice, säger i Bæjarins Besta att Landsbankis besked är ett hårt slag mot kommunen:
"Det är ett bedrövligt budskap utöver allt det som regeringen hittills har sänt oss. Detta gör ett litet samhälle uppskakat eftersom varje jobb har stor betydelse. ... Det är inte länge sedan banken kom med starka uttalanden och stora planer för att stärka banden med utkantsbygden. Det är som en kalldusch i ansiktet."
I Grundarfjarðarbær protesterar kommunstyrelsen i ett uttalande mot nedläggningen och skriver att de principer som gällde under bankbubblans era fortfarande tycks styra verksamheten. Íbúasamtök Eskifjarðar uppmanar i ett uttalande Landsbanki att tänka om. Om kontoret, som har funnits på orten sedan 1918, stängs som planerat vid månadsskiftet blir Eskifjörður utan bankservice.

Jens Garðar Helgason, kommunstyrelsens ordförande i Fjarðabyggð, säger i Morgunblaðið att han nu byter bank efter att hela sitt liv ha varit kund hos Landsbanki:
"Det finns stor ilska bland folk. ... Jag fattar inte beslut åt andra, men jag öppnade i dag ett konto hos Sparisjóður Norðfjarðar och tänker flytta alla mina affärer från Landsbanki."
Staten kontrollerar i dag Landsbanki. Regeringen har dock aviserat att den inte avser att ingripa i verksamheten för att förhindra nedskärningarna.

Här kan du läsa mer om besparingar inom Landsbanki.