torsdag 31 maj 2012

Poliser anmäls - både utredde och jobbade för Milestone

Poliserna utredde misstänkt brottslighet inom finansbolaget Milestone - och arbetade samtidigt på uppdrag av företaget. Nu misstänks de två männen för brott mot tystnadsplikten. Åklagaren tror dock inte att poliserna har förstört de brottsutredningar som pågår med koppling till Milestone. Det uppger Sérstakur saksóknari i ett pressmeddelande.

De två utredarna, bägge specialiserade på ekonomisk brottslighet och juridik, lånades ut från polisen i Reykjavík till specialåklagaren år 2009. Där arbetade de med att utreda misstänkt brottslighet inom bröderna Wernerssons finansbolag Milestone och försäkringsbolaget Sjóvá.

Vid årsskiftet valde poliserna att sluta och i stället starta eget som privata rådgivare, en verksamhet de gradvis påbörjade vid sidan om arbetet för polisen. En av de första klienterna, som raggades upp i september 2011, var just Milestone. Till priset av 30 miljoner isländska kronor sålde männen genom egna bolaget Pars Per Pars en sjuttonsidig rapport till företagets konkursbo, rapporterar DV.

Inom loppet av tio veckor fakturerade männen Milestone för 577 arbetstimmar. Samtidigt var de alltjämt heltidsanställda som brottsutredare.

En annan kund var just specialåklagarämbetet. När åtalet mot Glitnirs tidigare vd Lárus Welding och ytterligare en före detta toppchef i banken tingfästes i januari i år bistod de bägge männen enligt Fréttablaðið åklagarsidan, då inhyrda som konsulter. Åtalet gäller Glitnirs utlåning till just Milestone-sfären.

Konkursförvaltaren har godkänt fordringar på 75 miljarder isländska kronor. Ytterligare fordringar på konkursboet uppgår till omkring 20 miljarder. Dessa krav väntas prövas i domstol. Klart är dock att fordringsägarna inte kommer att få mycket tillbaka - Milestone är närmast barskrapat och återhämtningen väntas ligga mellan 2 och 5 procent, uppger Morgunblaðið.

Milestone ska ha haft uppfattningen att de bägge männen hade tillåtelse från åklagaren att även ta uppdrag för finansbolagets räkning. I rapporten granskar männen bland annat Milestones ekonomiska situation - något som enligt åklagaren skett med hjälp av uppgifter som de kom över under sitt arbete som brottsutredare. Där framförs bland annat misstankar om att Milestone från senhösten 2007 finansierade avbetalningar på lån genom olagliga metoder, skriver Morgunblaðið.

Efter att poliserna sagt upp sig väcktes misstankar om att de genom rapporten hade sålt information till Milestone som de hade fått tillgång till genom sitt arbete som brottsutredare. Bägge misstänks nu därför för brott mot tystnadsplikten. Åklagaren befarar att de har fört vidare sekretessbelagda upplysningar till tredje part.

Misstankarna utreds nu av riksåklagaren. Brott mot tystnadsplikten kan ge upp till tre års fängelse. Om händelsen skulle leda fram till åtal vore det första gången i Islands historia som poliser ställdes inför rätta för att ha åsidosatt tystnadsplikten.

Åklagaren tror inte att utredningen mot Milestone har skadats av männens agerande. Försvararna till de personer som har delgivits misstanke om brott har informerats om anmälan mot de två före detta poliserna. De kommer troligtvis kräva att utredningen läggs ned eftersom den inte har skötts korrekt, skriver Morgunblaðið.

Konkursförvaltaren Grímur Sigurðsson skriver i ett uttalande att det är naturligt att köpa konsulttjänster när det rör sig om ett så omfattande konkursbo som Milestones. Han hävdar att han förts bakom ljuset av de två ex-poliserna, som ska ha uppgivit att de med åklagarens godkännande tagit på sig uppdrag för Milestone.

Här kan du läsa mer om åtalet mot Lárus Welding.