måndag 4 juni 2012

Ástþór Magnússon diskad - Ólafur Ragnar Grímsson leder

Ástþór Magnússons namninsamling underkänns i en valkrets. Kontroller visar att många underskrifter är falska. Därför blir det sex personer som ställer upp i presidentvalet. Den sittande statschefen Ólafur Ragnar Grímsson har nu en stabil ledning över huvudutmanaren Þóra Arnórsdóttir. I valrörelsens första tv-debatt tog han offentligt ställning både mot EU-medlemskap och inträde i EMU-samarbetet.

För att få ställa upp i presidentvalet krävs 1 500 underskrifter. Ástþór Magnússons namninsamling diskades i fredags sedan det visat sig att ett stort antal underskrifter i den nordvästra valkretsen var förfalskade. Av 77 kontrollerade namn sade sig 53 inte ha skrivit på Ástþór Magnússons lista.

Valmyndigheten kan därför inte attestera underskrifterna. Och utan dem kan inte inrikesdepartementet godkänna kandidaturen. Därför finns inget annat val än att diska Ástþór Magnússon, skriver departementet i ett pressmeddelande.

Ástþór Magnússon pekar ut den person som i valkretsen var ansvarig för namninsamlingen som skyldig till de misstänkta förfalskningarna. Det ska röra sig om en person som frivilligt visade sitt intresse för att arbeta med kampanjen. Något motiv till att lämna in fejkade namnteckningar ska inte ha framkommit.

Han avser däremot inte att polisanmäla personen, men Ástþór Magnússon anser att myndigheterna bör utreda saken och dessutom införa ett system som gör att en enda person inte kan stoppa en kandidat från att ställa upp i allmänna val.

För valutgången har dock diskningen ingen betydelse. Ástþór Magnússon har i opinionsmätningarna samlat runt en procent av väljarstödet.

Ólafur Ragnar Grímsson fortsätter att gå framåt i väljarbarometrarna och har nu ett rejält försprång till Þóra Arnórsdóttir. I en mätning utförd av Vísir får den sittande statschefen 56,4 procent jämfört med huvudutmanarens 34,1 procent.

Som tidigare föredrar män i betydligt större utsträckning Ólafur Ragnar Grímsson. Hela 62 procent av männen jämfört med 50 procent av kvinnorna avser att lägga sin röst på honom. Bland kvinnorna väljer 42 procent Þóra Arnórsdóttir men bara 27 procent av männen. Ólafur Ragnar Grímsson är också mer populär på landsbygden medan fler av Þóra Arnórsdóttirs sympatisörer återfinns i huvudstadskommunerna.

De övriga kandidaterna ligger långt efter. Ari Trausti Guðmundsson får 5,8 procent, Herdís Þorgeirsdóttir 1,6 procent, Andrea J. Ólafsdóttir 0,9 procent, Ástþór Magnússon 0,9 procent och Hannes Bjarnason 0,3 procent. Antalet osäkra har dock ökat sen den förra mätningen.

Grétar Þór Eyþórsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Akureyri, säger till Vísir att Ólafur Ragnar Grímsson hittills lyckats med att få presidentvalet att handla om EU. Med tanke på unionens impopularitet ger det honom i dagsläget en bred väljarbas. Han anser dock att det är för tidigt att räkna ut Þóra Arnórsdóttir.

Det tycks också som att Ólafur Ragnar Grímssons tydliga politiska linje är vad sympatisörerna efterfrågar. Möjligheten att stoppa lagförslag är nämligen en viktig punkt för hela 64 procent av hans väljare. Av Þóra Arnórsdóttirs anhängare anser 42 procent att presidentens rätt att hänvisa alltingsbeslut till folkomröstning är en viktig fråga, uppger Vísir.

Den första debatten mellan kandidaterna ägde rum i går. Med hänvisning till opinionssiffrorna bjöd Stöð 2 bara in Ólafur Ragnar Grímsson och Þóra Arnórsdóttir. När hon på lördagen bestämde sig för att hoppa ändrade sig kanalen och bjöd in samtliga sex kandidater. Tre av dem, Ari Trausti Guðmundsson, Andrea J. Ólafsdóttir 0,9 procent och Hannes Bjarnason, lämnade dock till applåder debatten i protest och hänvisade till att det enda syftet ändå var att ställa de två favoriterna mot varandra.

Ólafur Ragnar Grímsson sade under tv-debatten bland annat att han inte försöker köpa sig röster från fiskeindustrin. Den kritik som riktas mot honom i den parlamentariska kriskommissionens utredning avvisade han som felaktig.

Han tog också ställning mot ett isländskt EU-medlemskap. Ólafur Ragnar Grímsson sade att regeringen har en svår uppgift att nå ett avtal med EU och ännu svårare att övertyga islänningarna. Själv anser han att Island försvarar sina intressen bäst på egen hand. Naturresurserna och fisket angav Ólafur Ragnar Grímsson som några av skälen till att stå utanför unionen. Ett annat var valutafrågan. Han menade även att den isländska kronan tjänar landet bättre än euron.

Både Þóra Arnórsdóttir och Herdís Þorgeirsdóttir sade sig inte kunna se ett isländskt EU-medlemskap under den kris som unionen nu genomgår. Herdís Þorgeirsdóttir var över huvud taget osäker på om ett inträde skulle gagna Island, medan Þóra Arnórsdóttir sade sig vilja göra ett privat ställningstagande i frågan utan att det skulle behöva röra presidentvalet. Detta reagerade Ólafur Ragnar Grímsson på och såg det som en avgörande skillnad mellan de två.

Presidentvalet äger rum den 30 juni.

Här kan du läsa mer om det isländska presidentvalet.