lördag 23 juni 2012

Dagens citat

"Mycket vatten har strömmat ut till havs sedan Jón Sigurðsson kom till världen här i Hrafnseyri för mer än två sekel sedan. Naturligtvis är han inte den enda påverkansfaktorn i dessa förändringar, men i minnet har Jón blivit ett slags symbol för dem alla. Det är i sig själv inte någon dålig idé, eftersom det isländska samhället på många sätt har utvecklats i den riktning som Jón ansåg mest önskvärd. Jóns betoning av religionsfrihet, yttrandefrihet och näringsfrihet har exempelvis säkerligen spelat en roll för att bana väg för dessa saker här i landet."

Professor Guðmundur Hálfdánarson i sitt nationaldagstal i Hrafnseyri om Jón Sigurðsson - läs mer här.