torsdag 7 juni 2012

Handelsbanken vinner i isländsk rätt - ersätts för Souk

Handelsbanken får tillbaka 42,3 miljoner kronor som banken för Baugurs räkning lagt ut för galleriorna Souk och Debenhams i Stockholm. Islands högsta domstol river upp beslutet som innebar att Handelsbankens fordran skulle gälla gamla Landsbanki. Då hade Handelsbanken bara fått tillbaka någon procent. Nu får banken dessutom ränta på pengarna.

År 2003 tog Handelsbanken på sig ansvaret för Baugurs hyresinbetalningar för Debenhams och senare Souks lokaler på Drottninggatan i centrala Stockholm. Landsbanki gick i borgen för Baugur - men när de båda isländska bolagen gick omkull och slutade betala hyran landade räkningen på 42,3 miljoner svenska kronor ändå hos Handelsbanken.

Fjármálaeftirlitið, den isländska finansinspektionen, tog över Landsbanki den 7 oktober 2008. Redan då hade Handelsbanken börjat befara att gallerian skulle kunna orsaka banken mångmiljonförluster. Att även Jón Ásgeir Jóhannessons affärsimperium Baugur skulle falla när de isländska bankerna som finansierat verksamheten hade börjat rasa var knappast något orealistiskt scenario.

Handelsbanken fick först beskedet att hyresfordringarna skulle föras över till den rekonstruerade bank som restes på Landsbankis ruiner. Detta besked från Landsabnki visade sig dock vara felaktigt. Fjármálaeftirlitið snävade dessutom in kraven på de fordringar som skulle tas över av den nya banken. Handelsbankens fordringar blev kvar - och med det beslutet också en sannolikt mångmiljonförlust eftersom Landsbankis kassa var tom.

Men Handelsbanken valde att dra Landsbanki inför rätta vid Héraðsdómur Reykjavíkur. Banken hävdade i stämningsansökan bland annat att Fjármálaeftirlitið inte hade rätt att tillämpa regelverket retroaktivt och att fordran skulle vara ställd på den rekonstruerade banken. Detta skulle också innebära ersättning för de 42 389 611 svenska kronor som Handelsbanken betalat i hyra.

Héraðsdómur Reykjavíkur gick på Landsbankis linje. Domstolen ansåg att Fjármálaeftirlitið agerat korrekt och inte kunde tvingas bära ansvaret för det första felaktiga beskedet från Landsbanki. För Handelsbanken innebar detta en dyster prognos. Fordran skulle exempelvis ges lägre prioritet än de brittiska och nederländska Icesave-kraven, vilket då såg ut att innebära att banken skulle förlora hela beloppet.

Handelsbanken valde att överklaga till Hæstiréttur Íslands, som nu river upp domen från lägre instans. Landsbanki upprepade för Handelsbanken att fordringarna skulle överföras även efter att Fjármálaeftirlitið ändrat regelverket.

Det kostar nu Landsbanki 42,3 miljoner svenska kronor - i dagsläget omkring 780 miljoner isländska - plus ränta. Landsbanki ska dessutom betala rättegångskostnaderna på 2,5 miljoner isländska kronor.

Här kan du läsa mer om turerna kring Souk och Debenhams och här domen i sin helhet.