söndag 10 juni 2012

Islands kostnader för vulkanutbrott fortsätter stiga

Regeringen öronmärker ytterligare 139 miljoner isländska kronor för kostnader som uppstod i samband med vulkanutbrotten vid Grímsvötn och Eyjafjallajökull. Totalt har utbrotten nu kostat staten över 1,4 miljarder. De nya pengarna går enligt ett pressmeddelande till bland annat skyddsvallar och planteringar.

Utbrotten vid Grímsvötn och Eyjafjallajökull dränkte delar av södra Island i enorma mängder vulkanaska. I hårda vindar och torrt väder blåser askan upp och försämrar sikten och orsakar problem för personer med andningssvårigheter. Mängden aska år så stor att problemen väntas kvarstå i flera år.

Regeringen har i omgångar hittills betalat ut 1,3 miljarder isländska kronor till myndigheter och kommuner för extrakostnader som uppstått i samband med utbrotten. Nu beviljar regeringen extra anslag på totalt 139 miljoner. Kostnaden för utbrotten överstiger därmed 1,4 miljarder.

Vegagerðin får 75 miljoner för att bygga nya och förstärka befintliga vallar som ska skydda mot översvämningar. Om inte översvämningarna är enorma kan vallarna stå emot och trycket och skicka vattnet rakt ut i havet. Om de inte håller riskerar åker- och betesmark att hamna under vatten. Så skedde på vissa håll under Eyjafjallajökulls utbrott.

Landgræðsla ríkisins får 54 miljoner för planteringar inriktade på att minska problemen med kringvirvlande aska. Insatserna ska koncentreras till Fljótshverfi i Skaftárhreppur, som drabbades hårdast av Grímsvötns utbrott. Planteringar binder askan till marken och kan därmed bidra till en långsiktig lösning på situationen.

Skaftárhreppur får dessutom 10 miljoner för utgifter som uppstod i samband med eruptionen vid Grímsvötn.

Här kan du läsa mer om kostnaderna för vulkanutbrotten.