måndag 11 juni 2012

Nya vulkanutbrott väntas vid Grímsvötn

Flera vulkanutbrott är att vänta vid Grímsvötn under de närmaste åren. Samtidigt fortsätter askan från förra årets utbrott att ställa till problem på sydkusten. Vid Fljótshverfi var luften i fredags så dålig att mängden damm i luften låg 22 gånger över gränsvärdet. Och öster om Gígjukvísl körde en bil av vägen i lördags sedan aska gjort vägbanan mycket hal.

Fjolårets utbrott vid Grímsvötn var det kraftigaste på över ett sekel. Redan under det första dygnet skapades mer aska än under hela Eyjafjallajökulls utbrott. Vulkanaskan kommer sannolikt att ställa till problem för lokalbefolkningen i de svårast drabbade områdena i ytterligare ett par år. I torrt väder och hårda vindar kan stora mängder aska blåsa in från glaciären över bebyggelsen.

Umhverfisstofnun placerade nyligen en mätare som kontrollerar luftkvaliteten i Fljótshverfi öster om Kirkjubæjarklaustur. Gränsvärdet för dammpartiklar är 50 mikrogram per kubikmeter. På eftermiddagen nådde halten hela 1 133 mikrogram per kubikmeter, alltså 22 gånger över gränsvärdet.

När så mycket vulkanaska finns i luften blir sikten ytterst begränsad samtidigt som luftkvaliteten är dålig, vilket i synnerhet innebär besvär för astmatiker och andra som har problem med luftvägarna. Sjuksköterskan Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir, som bor i Fljótshverfi, berättar för RÚV att barnen får hålla sig inne när besväret med askan är som störst och att alla avstår från att vara ute mer än nödvändigt:
"Detta är enerverande. För skojs skull kan man säga att man inte sätter igång med städning av hemmet utan att titta på väderprognosen. Man har naturligtvis ganska dammtäta hus men detta tränger in överallt. Alla uthus och apparater är inte skonade från det. Det finns ständigt mängder av aska och damm omkring en."
Regeringen beslutade nyligen om ytterligare ekonomiskt stöd just till trakterna runt Fljótshverfi, som är särskilt utsatta för problemen med vulkanaska.

I lördags kväll inträffade en bilolycka öster om Gígjukvísl. Två utländska resenärer färdades längs med ringvägen i en hyrbil när de tappade kontrollen över fordonet som voltade. På vägen hade en hel del aska samlats och gjort vägbanan hal. Bilen fick stora skador men turisterna undkom olyckan utan större blessyrer än att de kunde fortsätta med buss till Reykjavík.

Vegagerðin sopade vägen efter olyckan. Polisen uppmanar resenärer att åka försiktigt i områden där aska finns på vägen. Problemen är ofta störst i anslutning till broar, skriver Morgunblaðið.

Vulkanutbrott vid Grímsvötn kommer att vara en realitet under de närmaste årtiondena. Det säger Magnús Tumi Guðmundsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands. Han besökte nyligen området tillsammans med andra forskare. De tog prover och installerade olika mätinstrument.

Han säger till RÚV att den vulkaniska aktiviteten vid Grímsvötn går i cykler om 60 till 80 år. Magnús Tumi Guðmundssons uppfattning är att en period av intensiv aktivitet inleddes i och med utbrottet vid Gjálp 1996 följt av Grímsvötn 1998, 2004 och 2011:
"Det kan förväntas att detta utvecklas så under de närmaste decennierna att det ganska ofta kommer att vara utbrott vid Grímsvötn. Det kommer att vara ungefär fem till tio år mellan dem. Det är bara så med Grímsvötn att de är så långt ifrån bebyggelse att om det är vanliga Grímsvötnutbrott så har de mycket liten inverkan. ... Det behövs ett sådant större Grímsvötnutbrott som det som ägde rum förra året för att konsekvenserna i bebyggelse ska bli betydande."
Alla experter är dock inte ense om att aktiviteten vid Grímsvötn tog ny fart i och med utbrottet vid Gjálp 1996. Andra tror att den aktiva cykeln inleddes redan med 1983 års eruption, som var den första vid Vatnajökull på 45 år.

Klart är dock att Grímsvötn inte somnade in i och med det förra utbrottets slut. Ny magma har strömmat in i vulkanen och marken har åter börjat resa sig. Det troliga är dock att det dröjer åtminstone ytterligare något år innan vulkanen åter vaknar.

Under morgonen inträffade en jordskalvssvärm vid Mýrdalsjökull. Skalvens epicentrum var enligt Veðurstofa Íslands på samma plats där förra årets Katlautbrott ägde rum och orsakade översvämningar i Múlakvísl. Den elektriska ledningsförmågan har ökat i älven och så tillfälligt även vattenståndet. Avsmältningen från glaciären tyder på att vattnet härstammar från geotermiskt aktiva områden eller varit i kontakt med magma.

Här kan du läsa mer om Grímsvötn.