fredag 8 juni 2012

Selfoss ska bli Islands mejericentrum

All förpackning av mjölk flyttas till Selfoss. Anläggningen får dessutom ny utrustning för tillverkning av syrade produkter för att kunna exportera mer skyr. MS osttillverkning koncentreras till Akureyri medan Reykjavík tar över alltmer av distributionen. Mjölkproduktionen i Ísafjörður läggs ned. MS investeringar är bara en av många satsningar i Selfoss, som nu blir Islands mejericentrum.

I Selfoss finns redan Islands största mejeri med omkring 110 anställda. Varje år tar mejeriet emot omkring 50 miljoner liter mjölk som blir bland annat skyr, smör och yoghurt. Mejeriet tjänar bönder från Höfn i öster till Hellisheiði i väster. Totalt hamnar närmare hälften av MS mjölkproduktion i Selfoss.

Och mer kommer det att bli. MS kommer enligt ett pressmeddelande under de två kommande åren att investera närmare två miljarder isländska kronor. En stor del av satsningen gäller Selfoss. För att kunna möta efterfrågan på skyr från utlandet får mejeriet ny utrustning för att tillverka syrade produkter. Dessutom flyttas all förpackning av mjölk från Reykjavík till Selfoss. Förpackningen kommer hädanefter att ske enbart i Selfoss och Akureyri.

Genom att flytta förpackningen av mjölk frigörs utrymme i lokalerna i Reykjavík. Där kommer nu MS anläggning att få ännu större betydelse för ostförpackning och som distributionscentral. Omkring 85 procent av företagets produkter kommer att transporteras från huvudstaden.

I norr får Akureyri ny utrustning för osttillverkning. För MS anläggningar i Búðardalur och Egilsstaðir innebär omstruktureringen inga större förändringar. Däremot upphör förpackningen av mjölk och all annan produktion i Ísafjörður. Einar Sigurðsson, vd för MS, säger till Vestur att viss distribution dock blir kvar i staden:
"Maskinerna har helt enkelt nått ändhållplatsen och det är inte gynnsamt att investera i ny utrustning att installera i Ísafjörður."
Beslutet fattas trots protester från kommunen och att ett av den avgående jordbruksministern Jón Bjarnasons beslut var att ge stöd till fortsatt produktion på orten. Det finns också ett missnöje med MS leveranser till Västfjordarna. Att de bara sker två gånger i veckan gör att de varor som kommer ut i butikerna ofta har nära till bäst före-datum, rapporterar Bæjarins Besta.

Selfoss har en mångårig tradition som Islands mejericentrum. Den blir inte starkare enbart av MS investeringar på orten. Kommunen ska tillsammans med mejeriet också öppna ett mejerimuseum och börja marknadsföra Selfoss som mjölkens huvudstad i landet. Utöver museet innefattar det brokiga lyktstolpar, lagårdslukt i tunnor och ett kotorg. Symbolen för den nya utställningen blir en ko vid namnet Bella, uppger RÚV.

I Selfoss finns också planer för ett nytt affärscentrum som ska tjäna hela södra Island samt många nyetableringar som har skapat jobb. Utvecklingen har uppmärksammats även i grannorten Þorlákshöfn. Ett enigt fullmäktige vill enligt ett beslut att regionens alltingsledamöter försöker driva igenom en utbyggnad av hamnen på orten. Trafiken till hamnen har minskat sedan färjerutten till Västmannaöarna flyttades till Landeyjahöfn, även om majoriteten av turerna under vintern alltjämt utgår från Þorlákshöfn.

Kommunen anser ändå att en utbyggnad som gör det möjligt för större fartyg att angöra Þorlákshöfn är motiverad. Dels skulle den öka intresset från utländska kryssningsfartyg, dels skulle den utgöra en nödvändig förutsättning för fortsatt tillväxt på södra Island. En stor del av de exportvaror som i dag transporteras till Reykjavík skulle i stället kunna skeppas direkt från Þorlákshöfn.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i Selfoss.