tisdag 5 juni 2012

Skiffertrut och trädsvala nya fåglar på Island

Skiffertrut och trädsvala är två arter som under våren för första gången observerats på Island. Trädsvalan sågs i Reykjavík och skiffertruten i Húsavík. Om det rör sig om vilsna besökare eller fåglar som är på väg att börja besöka Island regelbundet återstår att se.

Skiffertruten är en måsfågel som håller till i Nordostasien och Nordvästamerika. Den har ett vingspann på närmare 1,5 meter och väger runt 1,5 kilo. Den skiffertrut som den 14 maj enligt Fuglar observerades vid Húsavík var alltså långt från de trakter där den brukar hålla till.

Möjligheten finns att även trädsvalan var nästan lika vilsen när den hittade till Helluvatn och Elliðavatn i Reykjavík, där den enligt Fuglar synts till flera dagar i rad. Trädsvalan förekommer främst i Nord- och Mellanamerika, men även i Sydamerika. Den är en mycket sällsynt gäst i Västeuropa. Bilder på den oväntade besökaren finns hos Sigmundur Ásgeirssons Flickr.

Här kan du läsa mer om flyttfåglarnas ankomst till Island.