onsdag 27 juni 2012

Tredje gången gillt - Landsbankichef döms för förskringring

Haukur Þór Haraldsson döms till 18 månaders fängelse för förskingring. När banken kollapsade valde Landsbankichefen att föra över 118,5 miljoner isländska kronor från ett dotterbolag till sitt eget bankkonto. Haukur Þór Haraldsson hävdade i rätten att han ville förhindra att pengarna skulle hamna i Landsbankis konkursbo, men hans överordnade fick aldrig kännedom om transaktionen. Han fälls nu av Héraðsdómur Reykjavíkur och tvingas dessutom betala 2 miljoner i rättegångskostnader.

Det är tredje gången som Héraðsdómur Reykjavíkur dömer i samma mål. Första gången friades Haukur Þór Haraldsson, andra gången blev domen två års fängelse. Men bägge gångerna ogiltigförklarade Hæstiréttur Íslands domen och skickade tillbaka målet till lägre instans. Ena gången gällde det dokument som Héraðsdómur Reykjavíkur inte ansågs ha tagit hänsyn till, andra gången var inte domarna i målet förenliga med dess dignitet.

Den 8 oktober 2008 stod det klart att Landsbanki inte skulle överleva krisen. Det statliga övertagandet gjorde aktierna värdelösa och konkursboet framstod då som ett gapande hål utan möjligheter att ersätta fordringsägarna med några större summor. För många av de anställda hotade uppsägning och arbetslöshet när den bank som restes på den förras spillror anpassade sig till den nya vardagen utan några ambitioner för en omfattande utlandsverksamhet eller särskilt många isländska affärsmän att tjäna.

Haukur Þór Haraldsson var toppchef inom Landsbanki och styrelseordförande för NBI Holding, ett bolag registrerat på Guernsey. Bolaget hade några år tidigare använts som en dumpningsplats för aktieinnehav som Landsbanki inte ville skulle synas i den egna redovisningen.

Samma dag valde Haukur Þór Haraldsson att föra över 118 544 950 isländska kronor från NBI Holding till ett eget konto. Dagen därpå flyttade han pengarna till ett annat av sina konton i banken. Han teg om transaktionen inför sina överordnade.

I november polisanmälde banken överföringen. Förundersökningen ledde så småningom fram till ett åtal för förskingring.

Haukur Þór Haraldsson hävdade i rätten att han aldrig försökt dölja transaktionen även om han inte berättat om den. Som chef hade han kunnat dölja den om han så hade önskat.

I stället ville han rädda pengarna och förhindra att de skulle hamna i Landsbankis konkursbo. Det var enligt Haukur Þór Haraldsson ett sätt att ta ansvar för uppdraget som styrelseordförande i NBI Holding under den turbulens som rådde på finansmarknaderna. Han sade sig också ha berättat om tilltaget för flera kollegor.

Héraðsdómur Reykjavíkur underkänner dock Haukur Þór Haraldssons förklaringar. Som firmatecknare för NBI Holding hade han visserligen rätt att disponera bolagets tillgångar, men beslutet om vad som skulle hända med NBI Holdings tillgångar när Landsbanki kollapsade var inte hans att fatta. Genom att föra över pengarna till ett eget konto utan att redogöra för transaktionen undanhöll han dem dessutom för banken.

Haukur Þór Haraldsson döms nu mot sitt nekande till 18 månaders fängelse för förskingring. Han ska också stå för en tredjedel av de totala rättegångskostnaderna på sex miljoner isländska kronor.

Domen kommer att överklagas.

Här kan du läsa mer om turerna kring Haukur Þór Haraldsson och här kan du läsa domen i sin helhet.