fredag 15 juni 2012

Vaðlaheiðargöng blir verklighet - trots motvillig minister

Vaðlaheiðargöng blir nästa stora isländska infrastrukturprojekt. Alltinget röstade i går för att tunnelbygget som kortar ringvägen öster om Akureyri ska genomföras. Men inrikesminister Ögmundur Jónasson, som har frågan på sitt bord, lade ned sin röst och anser att andra tunnlar borde ges högre prioritet. Dessutom ifrågasätter flera ledamöter om bygget faktiskt går att finansiera genom vägavgifter.

Alltingets beslut, som fattades med 29 röster mot 13 där 5 ledamöter avstod från att rösta, ger klartecken för det första stora infrastrukturprojektet efter krisen. Vaðlaheiðargöng blir en 7,4 kilometer lång tunnel som kortar ringvägen öster om Akureyri. Den sträcka som försvinner är passagen över Víkurskarð, ett område som ofta är svårframkomligt under vintern på grund av att stora mängder snö kan samlas på vägen.

Beslutet innebär att staten beviljar ett lån på 8,7 miljarder isländska kronor till ett bolag som staten i dag är huvudägare i med ett innehav på 51 procent. Men den nya tunneln ska finansieras genom vägavgifter. För att projektet ska gå ihop sig krävs att tillräckligt många bilister väljer att undvika omvägen över Víkurskarð, som alltjämt ska hållas öppen.

Kostnadskalkylerna har varit föremål för häftig debatt. Flera alltingsledamöter befarar att projektet inte kommer att gå ihop och att staten därför kommer att få stå för delar av kostnaderna. Anledningen till att tunnelbygget genomförs nu är nämligen just att det inte ska belasta statskassan. Det finns två andra tunnlar som anses ha högre prioritet - men som inte kan finansieras genom vägtullar.

Inrikesminister Ögmundur Jónasson lade ned sin röst i går. Han hade i stället önskat ett beslut om klartecken för Norðfjarðargöng på östra Island och Dýrafjarðargöng i Västfjordarna. Genom att ge dessa högre prioritet skulle tunnlarna kunna stå klara mellan 2015 och 2018. Planen är att bygget av Norðfjarðargöng ska börja nästa år. Ögmundur Jónasson hade därför eftersträvat ett ja till redan till sommaren för att kunna påbörja förberedelserna.

Förre kommunikationsministern Kristján L. Möller har varit en av byggets främsta tillskyndare. Det har antytts att han har försökt tysta ned en rapport från Hagfræðistofnun vid Háskóli Íslands där de ekonomiska förutsättningarna för projektet ifrågasattes. Ingenjören Pálmi Kristinsson har också i en rapport sågat beredningen av ärendet och menar att det finns en stor risk att notan hamnar hos skattebetalarna. Kristján L. Möller har i sin tur anklagat några av motståndarna för att lida av "gubbpest".

Om det har funnits viss tveksamhet i alltinget har tonläget varit det motsatta från den berörda regionen. Där är förhoppningen att Vaðlaheiðargöng inte bara ska minska restiden mellan kommuner på norra Island, utan också öppna vägen för mer regionalt samarbete och utbyte.

Den 7,4 kilometer långa tunneln kortar ringvägen med 16 kilometer. Vaðlaheiðargöng blir 9,5 meter bred, vilket gör den till landets bredaste tunnel. Hvalfjarðargöng är 8,5 meter bred och Bolungarvíkurgöng 8 meter.

Vägavgiften kommer sannolikt att ligga strax under tusenlappen. Det är en av anledningarna till att många befarar att bygget inte kommer att gå ihop. Bensinkostnaden för att köra omvägen över Víkurskarð, där i dag runt 1 200 bilar om dygnet passerar, kommer alltjämt att vara lägre än vägavgiften.

Här kan du läsa mer om Vaðlaheiðargöng.