lördag 9 juni 2012

Varannan islänning dåligt insatt i Europafrågor

Mer än hälften av islänningarna anser sig vara dåligt informerade om Europafrågor. Ändå ligger nationen i topp jämfört med EU-medlemmar och kandidatländer. Islänningarna använder också nätet och sociala medier mer än andra för att informera sig om politik. Det visar en ny undersökning publicerad i Eurobarometer.

EU-representanter har länge efterlyst en saklig debatt om Europafrågor. Flera ambassadörer har bland annat kritiserat medier för att sprida missuppfattningar om unionen. Eurobarometer visar dock att islänningarna själva tycks förhållandevis nöjda med sina kunskaper om Europafrågor.

Hela 56 procent av islänningarna anser sig visserligen inte vara tillräckligt informerade om Europafrågor. Ändå tycker sig islänningarna tillhöra de mest välupplysta bland EU:s medlemsstater och kandidatländer. Undersökningen, som genomfördes i november 2011, visar också att den andel islänningar som anser sig vara välinformerade har ökat med 10 procentenheter under det senaste året, och är nu 44 procent. Medelålders och äldre män uppger i störst utsträckning att de satt sig in i Europafrågorna.

När de tillfrågade däremot fick frågan om islänningar i allmänhet i stället för sig själva ansåg bara 24 procent att de hade goda kunskaper om Europafrågor.

Den största gruppen anser att EU debatteras lagom mycket i medierna. Den största gruppen anser även att medierna ger en opartisk bild av unionen. Även islänningarna själva säger sig främst möta objektiva uppfattningar om EU.

Islänningarna nyttjar i större utsträckning än andra européer av nätet för att följa nyheterna. Hela 54 procent använder sig dessutom så gott som dagligen av sociala medier, vilket är i särklass mest bland de undersökta länderna. Tvåa är Danmark där 37 procent använder sociala medier med samma regelbundenhet.

Islänningarna har också det största förtroendet i hela Europa för information från myndigheters och institutioners webbplatser. Mest misstänksamma är italienare.

Här kan du läsa mer om Island och EU.