fredag 13 juli 2012

222 islänningar saknar förnamn - heter Stúlka och Drengur

222 islänningar har inget förnamn. I folkbokföringen kallas de namnlösa kvinnorna Stúlka ('flicka') och männen Drengur ('pojke'). I gruppen återfinns sannolikt många som av sina föräldrar har fått namn som inte godkänts av Mannanafnanefnd, rapporterar RÚV.

Den isländska namnlagen säger att alla som har fyllt sex månader ska ha ett förnamn anmält till Þjóðskrá Íslands, den myndighet som har hand om folkbokföringen. När det gäller barn som döps inom religiösa samfund brukar den aktuella kyrkan meddela namnet. Om föräldrarna utan inblandning från något trossamfund bestämmer barnets namn är det deras ansvar att meddela namnet till myndigheten.

Björk Eiðsdóttirs snart 15-åriga dotter hann döpas till Blær Bjarkardóttir innan prästen insåg att namnet inte var tillåtet. Eftersom det av Mannanafnanefnd, den nämnd som avgör vilka för- och mellannamn som godkänns, sedan tidigare registrerats som pojknamn kan det inte registreras som flicknamn. Namnlagen säger nämligen att ett förnamn inte kan bäras av bägge könen.

Trots detta finns det hundratals isländska kvinnor som lyssnar till Blær - trots att det formellt är ett pojknamn. Björk Eiðsdóttir har valt att stämma inrikesminister Ögmundur Jónasson för att Blær Bjarkardóttir ska få heta just så. I folkbokföringen kallas hon däremot bara Stúlka.

Detta är inte något hon är ensam om. Ytterligare 111 kvinnor och 110 män saknar förnamn i folkbokföringen. I stället kallas de Stúlka respektive Drengur.

Sólveig Guðmundsdóttir, direktör vid Þjóðskrá Íslands, säger till RÚV att det är olyckligt att så många islänningar formellt saknar namn. En tredjedel av de namnlösa är folkbokförda utomlands, och det är troligt att många av dem har namn anmälda i sina respektive hemländer, men att dessa aldrig har förmedlats till den isländska folkbokföringen. En annan grupp är personer som har fått ett namn som inte myndigheterna accepterar, och som därför inte rapporterat något namn.

I höst avser Þjóðskrá Íslands att skicka påminnelser till landets namnlösa om att anmäla förnamn till myndigheten.

Här kan du läsa mer om turerna kring namnet Blær.