lördag 14 juli 2012

Arbetslösheten på Island rekordlåg efter finanskrisen

Arbetslösheten på Island var 4,8 procent under juni. Det är den lägsta noteringen sedan finanskraschen drabbade landet senhösten 2008. Säsongsjobb inom turistnäringen och fiskeindustrin samt arbetsmarknadsåtgärder pressar ned siffrorna. Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ligger kvar på samma låga nivå även i juli.

För första gången sedan bankkollapsens effekter slog mot Islands ekonomi har arbetslösheten nu sjunkit under femprocentstrecket. 4,8 procent är den lägsta noteringen på tre och ett halvt år, och en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med föregående månad - vilket också är den största nedgången sedan krisen. Förra året var arbetslösheten i juni 6,7 procent.

Turistnäringen och fisket - i synnerhet makrill på ostkusten - skapar tusentals säsongsjobb som bidrar till att minska arbetslösheten. Dessutom omfattas 1 550 personer av Vinnumálastofnuns särskilda arbetsmarknadsåtgärder och ingår därmed inte i arbetslöshetsstatistiken. Det återstår dock att se hur många av dessa platser som finns kvar i höst. För juli räknar myndigheten med liknande siffror som under juni.

Arbetslösheten minskade under juni i samtliga regioner utom Västfjordarna. Den största minskningen sker på Suðurnes, den hårdast drabbade regionen, där andelen arbetslösa minskar med 1,9 procentenheter till 7,5 procent.

I Reykjavíkområdet var arbetslösheten under juni 5,5 procent, Suðurland 3,2 procent, Norðurland eystra 2,9 procent, Austurland 2,4 procent, Vesturland 2,3 procent, Västfjordarna 2,2 procent och Norðurland vestra 1,2 procent.

Sex isländska kommuner har nu full sysselsättning: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur och Súðavíkurhreppur i Västfjordarna, Tjörneshreppur i Norðurland eystra och Ásahreppur i Suðurland. I ytterligare sju kommuner finns dessutom bara en enda person inskriven som arbetssökande: Eyja- og Miklaholtshreppur, Akrahreppur, Húnavatnshreppur, Skagabyggð, Svalbarðshreppur, Borgarfjarðarhreppur och Fljótsdalshreppur.

Arbetslösheten minskade under juni i något större utsträckning på landsbygden än i Reykjavíkområdet. Män har också oftare än kvinnor kunnat lämna arbetslösheten bakom sig. Av kvinnorna står 5,3 procent utan jobb jämfört med 4,3 procent av männen.

Långtidsarbetslösheten är alltjämt utbredd. Av dem som står utanför arbetsmarknaden har 62 procent saknat jobb i minst ett halvår och 40 procent i över ett år. Ungdomar mellan 16 och 24 år utgör 14 procent av det totala antalet arbetslösa.

Vid juni månads utgång fanns 302 lediga tjänster att söka genom Vinnumálastofnun.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.