måndag 16 juli 2012

Dagens bonuscitat

"På det sättet blandar han sig likt ett politiskt enmansparti in i såväl debatten i samhället som i alltinget, trots att han i den första tv-debatten sade att presidentens uppgift inte innebar att blanda sig i debatten i tinget. Som sagt: Med eller emot kronan, med eller emot medlemskap i EU, med eller emot en översyn av grundlagen med det ena eller andra innehållet eller den ena eller andra tidpunkten, och med eller emot åtgärder för att öka förtroendet för alltinget."

Presidentkandidaten Ari Trausti Guðmundsson riktar i Fréttablaðið kritik mot statschefen Ólafur Ragnar Grímsson för att han ger sig in i debatter som ligger utanför ramarna för hans ämbete.