måndag 23 juli 2012

Dagens bonuscitat

"Jag ansåg att det vore klokt att öka antalet underskrivande med en viss högre tröskel som utgångspunkt för att inte göra det lika lätt att kandidera. Vi ser exempel från denna kampanj att alla som diskuterades i början inte lyckades samla tillräckligt stöd. ... Det visar att om det hade gjorts krav på fler underskrivande är det osannolikt att dessa kandidater hade kunnat samlat ett tillräckligt stort antal underskrivande. Valkampanjen hade då blivit helt annorlunda. Det hade blivit färre kandidater och möjligen varje med mer stöd bakom sig och hade kanske därför blivit tydligare. Men detta visar att tröskeln till att kandidera här på Island är mycket låg och rimligtvis inte återspeglar stort nationellt stöd bakom kandidaterna i presidentvalet."

Björg Thorarensen, professor i juridik vid Háskóli Íslands, säger i Vísir att hon anser att det bör krävas mer än 1 500 underskrifter för att få ställa upp i ett presidentval.