fredag 27 juli 2012

Dagens bonuscitat

"Jag har inte direkt till mig fått ett enda speciellt klagomål gällande denna fråga. ... En huvudfråga när det gäller resor runt landet är naturligtvis toalettfaciliteter. Där de finns använder grupper dem. Men när det talas om att folk betalar för dessa tjänster där de finns, så tycker jag att de kan göra det eller köpa något på platsen om de använder sig av faciliteterna."

Kristján M. Baldursson, vd för reseföretaget Trex, i Morgunblaðið om diskussionen om huruvida bussresenärer ska betala för toalettbesök vid vägstopp - läs mer här.