onsdag 18 juli 2012

Huang Nubo: Grímsstaðir-affären klar senast i höst

Huang Nubos arrende av Grímsstaðir á Fjöllum väntas få klartecken senast i oktober. Sex isländska kommuner köper fastigheten och hyr sedan ut marken till den kinesiske investeraren. Men något officiellt klartecken för turistsatsningen finns ännu inte - och Huang Nubos senaste utspel om att bygga hundra lyxvillor för kinesiska turister måste godkännas av inrikesminister Ögmundur Jónasson, som tidigare nobbat Huang Nubos köp av Grímsstaðir.

Sex nordisländska kommuner - Akureyrarkaupstaður, Norðurþing, Grýtubakkahreppur, Vopnafjarðarhreppur, Hörgársveit och Fljótsdalshérað - har tillsammans grundat aktiebolaget Gáf ehf. med Bergur Elías Ágústsson, kommunchef i Norðurþing, som styrelseordförande. Målet var att åtminstone ytterligare fyra kommuner skulle stå bakom affären, men på flera håll röstades förslaget ned eftersom det ansågs ekonomiskt riskabelt.

I Fljótsdalshérað röstade en knapp majoritet ja till att kommunen skulle gå in med 100 000 isländska kronor i Gáf. En av motståndarna motiverade för Smugan sitt nej med att affären var "en skitlösning för att släppa in folk genom bakdörren". Inrikesminister Ögmundur Jónasson säger i Morgunblaðið att de kontroversiella planerna är som gjorda för att splittra nationen - och motsätter sig alltjämt affären:
"Talespersonerna för den internationella alliansen säger att de kommit hit till Island för att göra gott. Jag kan inte bekräfta vad de planerar, men jag befarar att deras ankomst kommer att klyva vårt samhälle i två, så många konflikter är på väg att förstärkas av denna fråga."
Anmärkningsvärt är att Gunnólfur Lárusson, kommunchef i Langanesbyggð, inte fick med sin egen kommun - trots att han lobbat för att fler delägare av Grímsstaðir á Fjöllum ska sälja.

Planen är att Gáf köper de 72 procent av Grímsstaðir á Fjöllum som i dag är till salu. En fjärdedel av fastigheten ägs av staten och resterande 3 procent av personer som inte vill sälja. Totalt omfattar fastigheten 30 000 hektar, vilket motsvarar 0,3 procent av Islands yta.

Kommunerna avser att köpa fastigheten för att runda Ögmundur Jónasson, som inte beviljade Huang Nubo dispens för affären. När frågan i stället gäller ett arrende och annan lagstiftning väntas inte näringsminister Katrín Júlíusdóttir eller finansminister Oddný G. Harðardóttir ha några invändningar mot planerna.

Regeringen är dock splittrad och Ögmundur Jónasson har inte gett upp hoppet om att kunna stoppa affären. Han hävdar nämligen att så långa arrenden som 40 år måste godkännas av inrikesministern. Dessutom har den efter krisen åtstramade kommunallagen begränsat utrymmet för isländska kommuner att ge sig in i riskfyllda projekt. Även detta är en punkt som kan få det nya upplägget av affären att spricka.

Huang Nubo säger till Bloomberg att han avser att bygga 100 lyxvillor avsedda för rika kineser på Grímsstaðir á Fjöllum. Enbart dessa skulle bekosta en stor del av den totala investeringen för semesteranläggningen på närmare 200 miljoner dollar.

Tidigare har det utöver hotellet enbart talats om en stugby. Huang Nubo har dock i tidigare intervjuer visat sig ha begränsade kunskaper om hur det isländska regelverket fungerar och har vid upprepade tillfällen antingen lämnat felaktiga besked eller missförståtts av journalister.

Om avsikten faktiskt är villor skräddarsydda för kinesiska köpare kommer varje sådan affär att ställas inför samma prövning som Huang Nubos köp av Grímsstaðir á Fjöllum. Bara EES-medborgare får nämligen äga fastigheter på Island. Och den som kan bevilja undantag från denna regel är Ögmundur Jónasson.

I Bloomberg-intervjun finns ett annat frågetecken. Huang Nubo säger att arrendekostnaden blir omkring åtta miljoner dollar, vilket ska vara en miljon lägre än köpeskillingen. Eftersom ägarna inte prutat på priset uppstår frågan om kommunerna ska gå in med en miljon dollar och hur detta ska vara förenligt med kommunallagen. Visserligen avser Huang Nubo bara att arrendera delar av Grímsstaðir á Fjöllum - vilket kan förklara den sänkta kostnaden men inte hur sju skuldsatta kommuner för medborgarna ska kunna motivera en miljoninvestering i ödemark, även om allmänheten får större möjligheter att utnyttja området om det hamnar i kommunal i stället för privat ägo.

Bergur Elías Ágústsson säger i Morgunblaðið att det just nu genomförs juridiska finputsningar av avtalet. Förhoppningen är att det ska kunna undertecknas under slutet av augusti. Huang Nubo tror på ett slutgiltigt klartecken senast i oktober.

Om affären får godkänt av regeringen väntas bygget av turistanläggningen börja under 2014. Utöver semesterhusen planerar Huang Nubo ett lyxhotell med 100 rum, ridhus, spa, flygfält, golfbana, bassänger med mera. Halldór Jóhannsson, den kinesiske miljardärens representant på Island, säger i Morgunblaðið att hotellet skulle kunna öppna för gäster år 2016 eller 2017.

I China Daily berättar Huang Nubo att han upptäckte det isländska landskapet genom sin kärlek till litteraturen. Och han är långt ifrån ensam om att intressera sig för Island. Turister från Kina är en av de grupper som ökar mest i antal. År 2010 var de 5 000. I år beräknas de bli hela 12 000 och nästa år 15 000, rapporterar Morgunblaðið.

Här kan du läsa mer om Huang Nubo och Grímsstaðir á Fjöllum.