fredag 6 juli 2012

Isbjörn i land vid Bitrufjörður - försvann spårlöst

Tydliga spår efter isbjörn i snön - men ingen reagerade utom hunden. Nordvästra Island tros i december förra året ha haft besök av ytterligare en björn på drift från Grönland. Men vart djuret tog vägen vet ingen.

Gården Bræðrabrekka ligger vid Bitrufjörðurs mynning på västra sidan Húnaflói - och mitt emot Geitafell på östra sidan, där en italiensk familj nyligen observerade en isbjörn simmande i havet strax utanför stranden. Gården, belägen på Strandir i Västfjordarna mitt emellan Borðeyri i söder och Hólmavík i norr, ligger ensligt längs den glesbefolkade kusten och under midvintern är det heller inte mycket trafik på vägen.

I februari i år fotograferade Andrea Vigfúsdóttir spår som hon hittade i snön på gårdsplanen. Hon kontaktade Náttúrufræðistofnun Íslands som konstaterade att de med all sannolikhet härrörde från en isbjörn. Myndigheten ansåg dock inte att det fanns någon anledning till oro - björnen hade rimligtvis för länge sedan vandrat vidare, rapporterar RÚV.

Med tanke på snötäcket och hundens tidigare beteende gjorde Andrea Vigfúsdóttir bedömningen att isbjörnen sannolikt hade passerat gården i december. Vart den sedan tog vägen vet ingen. Det finns inga andra observationer av en isbjörn på Island från denna tid.

Att det är samma djur som nu observerats på andra sidan Húnaflói kan inte uteslutas, men det förefaller osannolikt att en isbjörn ska ha kunnat undgå upptäckt i ett halvår. Den borde ha lämnat andra spår efter sig - om inte i snön så genom att ha tagit byten. Det finns mycket säl i området så åtminstone i teorin skulle en björn kunna leva gott vid Húnaflói utan att behöva ge sig på boskap.

Vart björnen som gick över gårdsplanen vid Bræðrabrekka tog vägen är omöjligt att säga. Isbjörnar kan simma långa sträckor och det går inte att utesluta att den faktiskt återvände till Grönland. Den kan också ha varit utmattad och uthungrad - inte ovanligt för isbjörnar som råkar hamna på Island - och därmed inte ha klarat sig särskilt länge efter ankomsten. Kanske orkade den inte jaga, kanske ligger kroppen på havets botten.

Här kan du läsa mer om isbjörnen som nyligen observerades på Vatnsnes.