tisdag 17 juli 2012

Island utan säkerhetskontroller på inrikesflyget

Några säkerhetskontroller är inte aktuella på det isländska inrikesflyget. Kostnaderna för utrustning som avslöjar vapen och andra farliga föremål skulle bli så höga att trafiken till flera mindre orter skulle läggas ned. Myndigheterna vill därför behålla de undantagsregler som infördes år 2004, rapporterar RÚV.

På den internationella flygplatsen i Keflavík finns omfattande säkerhetskontroller, där alla resande bland annat måste ta av sig skorna. På inrikesflyget är läget helt annorlunda. Där förekommer inga som helst kontroller av vad passagerarna tar med sig ombord.

De tuffare reglerna som krävde säkerhetskontroller även inom inrikesflyget infördes år 2004. Island är i dag det enda europeiska land som beviljats undantag från regelverket. Landets isolerade geografiska läge, avstånd från storstäder och flygplansflottans sammansättning är skälen till att Island fick dispens.

Einar Örn Heðinsson, som basar över flygsäkerhetsfrågor inom Flugmálastjórn Íslands, säger till RÚV att han inte ser någon anledning att avskaffa undantagsreglerna. Konsekvensen av att köpa in utrustning för säkerhetskontroller till landets alla flygplatser skulle bli många nedlagda landsbygdslinjer:
"Flyg på mindre platser skulle sannolikt bli oekonomiskt på grund av kostnader på själva flygplatsen, och så skulle det leda till att det blev fler förseningar. Folk skulle behöva infinna sig mycket tidigare för att checka in på flyget och det skulle bli ett mycket långsammare flöde på själva flygplatsen, mycket långsammare."
I dag räcker det enligt flygbolagen med att infinna sig en halvtimme före avgång, men många resenärer brukar anlända bara minuterna före planet lyfter. Eftersom det inte görs några kontroller och det på inrikesflyget bara är att promenera ut till planet innebär inte detta några problem.

Kostnaderna för att införa säkerhetskontroller skulle enligt Einar Örn Heðinsson i slutändan betalas av passagerarna. Inrikesflygplatserna är dock mycket olika. Varje år flyger hundratusentals resenärer från Reykjavík, men från Gjögur i Västfjordarna på sin höjd ett par hundra.

På många av de mindre flygplatserna - där incheckningen i dag ofta består av en nick till personalen - skulle kostnaderna per resande för säkerhetshetsutrustning och kontrollpersonal bli enorma. I Reykjavík är däremot inrikesflygplatsen i dagsläget alldeles för trång för att sådana kontroller ska rymmas.

Här kan du läsa mer om flygplatsen i Reykjavík och här mer om flygplatsen i Gjögur.