tisdag 3 juli 2012

Kräver att få heta Blær - stämmer Ögmundur Jónasson

Prästen döpte henne till Blær - men upptäckte först efter dopet att namnet inte var tillåtet för flickor. Fjorton år senare stämmer flickan och hennes mamma inrikesminister Ögmundur Jónasson. Målet är att få namnet Blær godkänt. I passet kallas flickan alltjämt bara Stúlka, vilket betyder just 'flicka'.

Den isländska namnlagen tillåter inte att samma namn bärs av både män och kvinnor. Om ett förnamn väl har godkänts för det ena könet säger lagen att det därefter inte kan godkännas även för det andra könet. Mannanafnanefnd har under de senaste åren därför vid flera tillfällen nekat föräldrar att ge döttrar namnet Blær, eftersom det redan upptagits i mannanafnaskrá som pojknamn.

Att just Blær är ett omstritt namn är inte så konstigt. Det är ett vanligt smeknamn för kvinnor, och namnet bärs också av den kvinnliga huvudpersonen i Halldór Laxness Brekkukotsannáll (Tidens gång i backstugan). Ett skäl att gå emot lagens huvudregel är om det finns hävd för namnet. En isländsk kvinna född 1973 - gissningsvis döpt utomlands - bär i dag namnet Blær som förnamn. Detta har dock hittills inte ansetts vara tillräckligt för att anse att det finns en tradition för namnet och därmed tillåta det även för flickor.

För första gången blir nu Mannanafnanefnds beslut föremål för en domstolsprövning. Björk Eiðsdóttir och hennes dotter Blær Bjarkardóttir, som fyller 15 år i sommar, stämmer nu inrikesminister Ögmundur Jónasson. De kräver dels att flickan får heta Blær, dels att staten betalar skadestånd för sitt agerande i frågan.

När flickan döptes i en kyrka i Garðabær 1997 gav prästen henne namnet Blær. Först efter dopet upptäckte han att namnet inte var godkänt som flicknamn. Han föreslog i stället Blædís, men Björk Eiðsdóttir nobbade. Hon överklagade Mannanafnanefnds beslut men förlorade. Hon skrev brev till ministrar men fick inget svar. Hon säger i Morgunblaðið att hon inte kan tänka sig något annat namn för sin dotter:
"Jag hittade detta namn i Brekkukotsannáll och hade sedan länge bestämt att om jag fick en dotter skulle hon heta Blær."
I skolan kallas 14-åringen aldrig något annat än Blær. Men i passet står det Stúlka ('flicka'), det "namn" som tilldelas flickor som inte har något namn. Björk Eiðsdóttir berättar i Morgunblaðið att detta ställde till problem när hon flyttade till USA tillsammans med dottern som då var fyra år:
"Jag insåg att jag var tvungen att lära henne vad hon heter när hon går igenom tullen i USA för någon gång frågade tullinspektören Who is Stúlka? och då reagerade inte Blær. ... Vi var tvungna att lära henne att hon ibland heter Stúlka."
En som hoppas att rättsprocessen blir framgångsrik är skådespelarstudenten Þuríður Blær. Hon är en av dem som trots flera överklaganden har fått nej av Mannanafnanefnd, men ändå bär namnet Blær inofficiellt. Hon säger till Vísir att det enligt hennes mening finns hävd för namnet Blær och att det därför bör tillåtas. Hon tar själv chansen att byta om den uppstår:
"Det är naturligtvis närmast dödsdömt om hon förlorar. Men om hon vinner anser jag att jag också borde få heta Blær. Och alla andra flickor som är i samma läge."
Här kan du läsa mer om den isländska namnlagen.