fredag 6 juli 2012

Polislarm - får låg upp och ned på momarken

Polisen i Selfoss fick nyligen ett ovanligt larm - en förbipasserande hade observerat ett får som hade fastnat och låg upp och ned på momarken strax öster om bron över älven Þjórsá. Bonden fick rycka ut och vända fåret rätt. Om djuret ligger felvänt för länge kan det förlora balanssinnet.

Många samtal till polisen under den här delen av året gäller får. Många olyckor inträffar när bilister kolliderar med får som befinner sig på vägen.

Polisen i Selfoss fick dock nyligen ett annorlunda fårlarm. En förbipasserande såg att ett får som hamnat på rygg och inte kunde resa sig. Bonden tog sig snabbt till markerna på Þjórsás östra sida och vände djuret rätt.

Får som hamnar på rygg en längre tid kan enligt polisrapporten få svårt med balanssinnet. Därför är det viktigt att observera ett får som hamnat upp och ned för att se till så att det inte händer igen.

Fåret på bilden är manipulerat.