onsdag 1 augusti 2012

Dagens citat

"Jag försöker att förklara mycket som kommer som en överraskning för utlänningar. Nattlivet, småbarnen som sover utanför. Islänningar är det mest impulsiva av alla de nordiska folken och de sägs ofta vara Nordeuropas sydeuropéer. ... Många utlänningar tycker att trafiken på Island liknar den i Sydeuropa, inga körriktningsvisare och dåligt parkerade i parkeringsrutorna. Vi säger också det ordnar sig i tid och otid."

Alda Sigmundsdóttir i DV om sin bok The little book of the Icelanders.