lördag 18 augusti 2012

Isländsk arbetslöshet minskar för femte månaden i följd

Arbetslösheten nådde i juli en ny bottennotering efter finanskrisen. Då stod 4,7 procent av islänningarna utanför arbetsmarknaden, en nedgång med 0,1 procentenheter jämfört med föregående månad. Män bosatta i Reykjavíkområdet var den grupp som i störst utsträckning hittade nya jobb under juli. Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten ligger kvar på samma nivå i augusti.

För femte månaden i följd sjunker arbetslösheten på Island. Efter årets toppnotering på 7,3 procent i februari har den nu fallit till 4,7 procent. Det är den lägsta siffran sedan bankkollapsens effekter slog mot arbetsmarknaden.

Den största minskningen, 0,5 procentenheter, sker i Austurland. I Norðurland eystra ökar arbetslösheten med 0,2 procentenheter. I övriga regioner minskar den med 0,1 procentenheter eller ligger still.

Flest arbetslösa, 7,4 procent, finns på Suðurnes. I Reykjavíkområdet var arbetslösheten i juli 5,4 procent, Norðurland eystra och Suðurland 3,1 procent, Vesturland 2,3 procent, Västfjordarna 2,1 procent, Austurland 1,9 procent och Norðurland vestra 1,2 procent.

Sju isländska kommuner hade full sysselsättning under juli: Helgafellssveit och Skorradalshreppur i Vesturland, Árneshreppur och Súðavíkurhreppur i Västfjordarna, Húnavatnshreppur i Norðurland vestra, Tjörneshreppur i Norðurland eystra och Borgarfjarðarhreppur i Austurland.

Gapet mellan män och kvinnor i arbetslöshetsstatistiken fortsätter att öka. Under juli stod 4,1 procent av männen och 5,4 procent av kvinnorna utanför arbetsmarknaden. Däremot minskar andelen långtidsarbetslösa. 63 procent av de arbetssökande har dock varit utan jobb i minst ett halvår.

Även Hagstofa Íslands redovisar rekordlåga arbetslöshetssiffror för juli. Myndigheten beräknar att 4,4 procent av islänningarna står utanför arbetsmarknaden.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.