fredag 31 augusti 2012

Jordskalv vid Bláfjöll skakade sydvästra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv uppmätt till 4,6 på Richterskalan skakade sydvästra Island i går. Skalvets epicentrum var vid Bláfjöll och vulkansystemet Brennisteinsfjöll. Ett trettiotal efterskalv registrerades - det kraftigaste med en magnitud på 2,2. Gårdagens jordskalv är det största som drabbat Island i år.

Skalvet inträffade klockan 11.59 lokal tid på ett djup av 5,8 kilometer. Det hade sitt epicentrum vid Bláfjöll ett par mil söder om Reykjavík. Det kändes i huvudstadsområdet samt i delar av södra och västra Island - från Búðardalur i nordväst till Västmannaöarna i söder och Hvolsvöllur i sydost. Inga skador har rapporterats efter skalvet - vid vägstoppet Litla kaffistofan ska dock enligt RÚV en vas ha fallit i golvet.

Gårdagens skalv var sannolikt inte något tecken på mer omfattande aktivitet just här. Det har heller inte samband med vulkanisk aktivitet. Däremot kan spänningen öka någon annanstans.

Jordskalv av den här storleken brukar inträffa i området mellan vart femte och vart tjugonde år. Magnituden brukar aldrig vara i närheten av de skalv som då och då drabbar Suðurland - senast år 2008 - och som ofta når över 6 på Richterskalan.

Det går dock inte att utesluta att här kan inträffa större skalv i framtiden. Området undersöktes för ett par år sedan, och den närliggande förkastningen vid Geitafell har pekats ut som ett tänkbart epicentrum för sådana. Under 1900-talet inträffade vid ett par tillfällen här också skalv med en magnitud på upp till 6,0 på Richterskalan. Övervakningen av området har därför ökat under de senaste åren.

Gårdagens skalv med en magnitud på 4,6 på Richterskalan var det kraftigaste som drabbat Island i år. Det kraftigaste efterskalvet uppmättes till 2,2 och inträffade klockan 22.56 lokal tid.

Två kraftigare jordskalv, med en magnitud av 6,6 respektive 5,3 på Richterskalan, inträffade i går nära den norska ön Jan Mayen omkring 70 mil norr om det isländska fastlandet. Det fanns dock aldrig någon risk för att någon tsunami skulle drabba Island.

I det här området av Nordatlanten finns en förkastning där förskjutningar gör att den ena kontinentalplattan rör sig västerut och den andra österut. Det innebär att det inte skapas samma typ av spänning som i exempelvis Sydostasien, där den ena kontinentalplattan lägger sig under den andra. Om kraften är tillräckligt stor lyfter detta plattan och spänningen utlöser en tsunami med meterhöga vågor. Den typ av jordskalv som inträffade vid Jan Mayen medför inte större risker än att vattenståndet tillfälligt kan stiga med några centimeter.

Skalven som skakade Jan Mayen kändes inte på Island.

Här kan du läsa mer om tsunamirisken på Island.