måndag 27 augusti 2012

Katrín Júlíusdóttir blir ny isländsk finansminister

Katrín Júlíusdóttir blir som väntat ny finansminister och tar över jobbet från Oddný G. Harðardóttir den 1 oktober. Men det avgående statsrådet kommer att lägga fram budgeten. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir gav däremot inget besked om hon avser att fortsätta som partiledare för Socialdemokraterna efter vårens alltingsval. Gröna vänsterns partistyrelsemöte under helgen präglades främst av EU-frågan.

Oddný G. Harðardóttirs tid som statsråd blev inte långvarig. Katrín Júlíusdóttir hade av Jóhanna Sigurðardóttir fått ett löfte om en ny ministerpost vid återkomsten från föräldraledigheten. Hennes gamla näringsdepartement försvinner vid en omstrukturering, och hon får i stället ta sig an finanspolitiken. Två områden hon kommer att betona är valutafrågan och investeringspolitiken.

Skiftet sker dock först den 1 oktober, och Oddný G. Harðardóttir kommer att lägga fram budgeten för 2013 i alltinget. Stora delar av budgeten är redan kända och Katrín Júlíusdóttir har inte deltagit i budgetarbetet. Möjligen kan Jóhanna Sigurðardóttir också ha en baktanke med att den tänkbara efterträdaren Katrín Júlíusdóttir inte blir budgetens frontfigur.

Även om statsfinanserna ger utrymme för den mest optimistiska budgeten sedan 2009, så handlar det fortfarande om nedskärningar. I synnerhet den omdiskuterade chockhöjningen av hotellmomsen kommer att bli en tung fråga. Som näringsminister har Katrín Júlíusdóttir lagt pengar på att försöka öka turistströmmarna till Island även under vinterhalvåret - vilket kan förefalla som en underlig åtgärd när samtidigt momsen höjs från 7 till 25,5 procent.

Denna otacksamma uppgift landar i stället på Oddný G. Harðardóttir. Socialdemokraternas partistyrelsemöte gav dock inget svar på frågan om Jóhanna Sigurðardóttir avser att lämna ordförandeposten före valet eller om just Katrín Júlíusdóttir är hennes kronprinsessa. Jóhanna Sigurðardóttir, som har suttit i alltinget sedan 1978, sade sig ännu inte ha bestämt sig om fortsättningen.

Samtliga lågoddsare som efterträdare, Katrín Júlíusdóttir, Guðbjartur Hannesson och Árni Páll Árnason, höll en låg profil under mötet. Samtliga inväntar ett besked från Jóhanna Sigurðardóttir om hon tänker leda partiet in i nästa mandatperiod.

EU-frågan stod i centrum på Gröna vänsterns partistyrelsemöte under helgen. Katrín Jakobsdóttir, vice ordförande samt kultur- och utbildningsminister, upprepade i sitt huvudtal sitt motstånd mot inträde i unionen, men sade sig samtidigt vara fast besluten om att islänningarna själva bör få avgöra frågan.

Katrín Jakobsdóttir argumenterade för ett fortsatt regeringssamarbete med Socialdemokraterna efter valet och sade sig vara stolt över vad regeringen åstadkommit under denna mandatperiod. Det viktigaste var enligt Katrín Jakobsdóttir att den rödgröna koalitionen hade lyckats värna välfärden trots omfattande besparingar.

Däremot beklagade hon splittringen inom partiet och hävdade att vissa medlemmar vägrar att vika sig inför majoriteten - som vill avgöra frågan om EU-medlemskap i en folkomröstning - och i stället försöker förvandla Gröna vänstern till ett enfrågeparti, där EU-motståndet är den enda punkten på den politiska dagordningen. Det gör enligt Katrín Jakobsdóttir att Gröna vänstern riskerar att uppfattas som ett parti med ytterst begränsat intresse för andra politiska frågor.

Hennes tal tycks dock inte ha övertygat meningsmotståndarna. Alltingsledamoten Jón Bjarnason, som petades från posten som fiske- och jordbruksminister sedan han med framgång fått Islands förhandlingar om EU-medlemskap att stranda, meddelade under mötet att han vid alltingets öppnande den 11 september avser att lägga fram ett förslag som på nytt kräver att överläggningarna om inträdesvillkoren stoppas.

Här kan du läsa mer om det politiska läget på Island.