onsdag 8 augusti 2012

Lanthandeln i Óspakseyri återuppstår

Lanthandeln i Óspakseyri i Västfjordarna återuppstår efter åtta år utan butik på orten. Det är dessutom hundra år sedan den första affären öppnades i Óspakseyri. För att den nya lanthandeln ska kunna överleva krävs att lokalbefolkningen inte längre gör alla inköp i Hólmavík eller Borgarnes.

Den 1 augusti invigdes Kjörbúðin Óspakseyri i det gamla kooperativets lokaler. Bakom butiken står Andrea Vigfúsdóttir och Jón Bjarnason på gården Bræðrabrekka några kilometer längre norrut. Tanken var först att kalla även den nya lanthandeln för Kaupfélag Bitrufjarðar, men regelverket sätter stopp för detta eftersom den nya butiken formellt inte drivs som ett kooperativ.

År 1912 grundade Metúsalem Jóhannsson den första butiken i Óspakseyri. Trettio år senare tog det lokala kooperativet Kaupfélag Bitrufjarðar över verksamheten. Traditionen höll sig vid liv fram till år 2004, då lanthandeln stängdes på grund av bristande kundunderlag. Den sista tiden hade butiken bara öppet en dag i veckan. Året innan hade också det intilliggande slakteriet bommats igen.

Invånarna har inte blivit fler sedan dess. Dessutom har den nya vägen över Arnkötludalur gjort att allt färre passerar Óspakseyri till eller från Strandirregionen i Västfjordarna. I dag utför de flesta boende längs den glesbefolkade kuststräckan sina inköp fem mil norrut i Hólmavík eller femton mil söderut i Borgarnes.

Turismen i området har dock ökat. Utöver ett traditionellt lanthandelssortiment erbjuder Kjörbúðin Óspakseyri även turistinformation. Under augusti håller butiken öppet 9 till 18 dagligen, uppger Strandir.

Andrea Vigfúsdóttir säger i Fréttablaðið att det var feststämning när butiken öppnade och bland annat bjöd på grillad korv. Hon tror även att lanthandeln kommer att fylla en social funktion:
"Det har varit långt för folk att åka och handla. ... Här finns ingen skola, bystuga eller annan plats där människor träffas, så nu kan de komma hit och ta pulsen på folklivet."
Inom en radie av några mil från Óspakseyri bor i dag ett fyrtiotal personer, främst bönder som ägnar sig åt fårskötsel. Frågan är om det kundunderlaget denna gång räcker för att hålla butiken vid liv.

Kjörbúðin Óspakseyri är den andra nya butiken längs med Västfjordarnas östkust i sommar. Tidigare i år öppnades en hantverks- och andrahandsmarknad samt kafé i Riishúsið i Borðeyri längre söderut. Butiken håller öppet till och med den 10 augusti. Intäkterna går till renoveringen av byggnaden, som är en av Islands äldsta butikslokaler, berättar Strandir.

Här kan du läsa mer om Óspakseyri.