måndag 27 augusti 2012

Lilja Mósesdóttir vill ersätta krónan med nýkrónan

En ny valuta skulle kunna återvinna förtroendet för den isländska ekonomin, undsätta skuldsatta hushåll och säkra långsiktiga investeringar. Det hävdar Solidaritets Lilja Mósesdóttir, som efter att först ha presenterat ett förslag för ný íslensk króna nu i ett blogginlägg drar upp riktlinjerna för nýkróna.

Förra våren föreslog Lilja Mósesdóttir att Island skulle göra sig av med den gamla kronan och ersätta den med en ny, ný íslensk króna. Den befintliga valutans dåliga rykte var enligt Lilja Mósesdóttir ett hinder för tillväxt och investeringar. En ny valuta skulle ge Island möjligheten att börja om på nytt.

Hennes bedömning är att Island behöver en egen valuta. Finanskrisen har visat på vikten av att kunna få igång exportindustrin genom att låta kursen falla vid en lågkonjunktur. Vid högkonjunktur är en självständig valuta ett sätt att förhindra stigande inflation och överhettning.

Grundtanken bakom nýkróna är densamma. Valutaskiftet skulle ge staten möjligheten att säkra långsiktiga investeringar och samtidigt lätta på skuldbördan för hushåll med stora lån. Detta skulle ske genom olika växlingskurser.

I blogginlägget skriver Lilja Mósesdóttir att skumt kapital på väg ut ur landet skulle kunna växlas in med kursen 5 mot 1. Den som förde ut 10 miljoner isländska kronor skulle i själva verket bara få med sig 2 miljoner. Lönerna skulle däremot ha kursen 1 mot 1 och kvarstå oförändrade, medan bostadslån skulle ha kursen 1 mot 0,8 och därmed minska med en femtedel för låntagarna.

Åtgärderna skulle enligt Lilja Mósesdóttir innebära avsevärda förbättringar för de mest utsatta hushållen. Löntagarnas köpkraft skulle öka samtidigt som kapitalstarka inte nödvändigtvis skulle tvingas att betala för valutaskiftet.

Ett problem för den isländska ekonomin är de mångmiljardbelopp i den egna valutan som finns utomlands. Dessa handlas för betydligt lägre kurser än vad kronan gör på Island. Detta är en effekt av de kapitalkontroller som infördes i samband med bankkollapsen.

Lilja Mósesdóttirs knep för att behålla kapitalet kvar i landet är att ge det generösa villkor. Den som exempelvis väljer att investera långsiktigt får en förmånlig växelkurs, medan den som inte förbinder sig till något får en betydligt sämre kurs.

Solidaritet grundades av Lilja Mósesdóttir sedan hon hoppat av Gröna vänstern. Inledningsvis hade partiet höga opinionssiffror - drygt 20 procent - men har de senaste månaderna dalat till under femprocentsspärren i väljarbarometrarna. Hon skriver därför i ett uttalande att hon inte kommer att kandidera till ordförande eller vice ordförande vid Solidaritets landsmöte den 6 oktober.

Här kan du läsa mer om ný íslensk króna.