onsdag 29 augusti 2012

Minister vill begränsa sms-lån - används för narkotikaköp

Finansmarknadsminister Steingrímur J. Sigfússon vill införa regler för sms-lån och andra snabbkrediter. Företagen krävs enligt ett lagförslag på tydlig information om räntor och andra kostnader. Dessutom ska låntagarens kreditvärdighet och betalningsförmåga prövas innan lånet beviljas. Sms-lån tas av många unga - ibland för att köpa narkotika.

Steingrímur J. Sigfússon stod i våras bakom ett lagförslag som skulle tvinga snabblåneföretagen att lyda under samma regler som andra finansbolag. I dag omfattas de inte av lagstiftningen eftersom den enbart gäller lån med en löptid om minst tre månader. Förslaget hann inte behandlas före sommaruppehållet, men kommer enligt ett pressmeddelande att läggas fram på nytt i höst.

Den effektiva räntan på sms-lånen kan vara upp till 600 procent. Företagen har också fått kritik för att rikta marknadsföringen särskilt till unga vuxna. Den genomsnittliga låntagaren är enligt Vísir 31 år och lånar 17 300 isländska kronor, men 18- och 19-åringar är klart överrepresenterade. Det första lånet till personer som inte fyllt 20 år är som högst på 10 000 kronor.

Men det är inte bara de höga kostnaderna som har orsakat kritik. Många unga vuxna använder sms-lån för att finansiera sitt narkotikamissbruk. Genom att låna från olika företag kan de snabbt dra på sig höga knarkskulder. Problemet är utbrett bland unga missbrukare, skriver DV.

Om lagförslaget blir verklighet kommer snabbkrediterna att regleras av samma lagstiftning som andra lån. Det innebär att låntagarens kreditvärdighet måste kontrolleras innan lånet beviljas. Om beloppet överstiger en miljon ska även betalningsförmågan prövas.

Finansbolagen blir också skyldiga att upplysa låntagaren om lånevillkor samt de kostnader i form av räntor och andra utgifter som lånet innebär. Låntagaren får också möjlighet att ångra sig och riva avtalet inom två veckor efter undertecknandet.

Den nya lagen kommer däremot inte att sätta stopp för de höga räntorna.

Haukur Örn Birgisson, jurist åt snabbkreditföretagens branschorganisation Útlán, säger till Vísir att han anser att debatten om sms-lånen har lite med verkligheten att göra. Företagen välkomnar dock det föreslagna regelverket:
"Jag tycker att detta verkligen är en storm i ett vattenglas. Denna debatt om smålåneföretagen har varit väldigt ensidig."
Haukur Örn Birgisson hoppas även att lagstiftningen ska få stopp på det han kallar "skvaller" om sms-krediternas konsekvenser.

Här kan du läsa mer om sms-lånen.