fredag 24 augusti 2012

Omstridd affärsfamilj köper hotell i Stykkishólmur

Förre Kaupþing-basen Hreiðar Már Sigurðsson är prokurist för nya Hótel Egilsen i Stykkishólmur. Oppositionen anser att kommunen sålde den anrika fastigheten till underpris. En släkting till ägarna höll i ordförandeklubban när affären klubbades med minsta möjliga marginal i kommunstyrelsen.

Hreiðar Már Sigurðsson, som står åtalad bland annat för marknadsmissbruk, har starka band till Stykkishólmur. Modern Gréta Sigurðardóttir bor på orten och han har själv ett sommarhus i Stykkishólmur. I finanskrisens kölvatten utsattes byggnaden för en attack då någon sprutade senap och ketchup på den. Attentatet mot Hreiðar Már Sigurðssons sommarhus var bara ett av många riktade mot bankchefer och andra samhällstoppar.

Nu har han blivit en av centralfigurerna i en omstridd fastighetsaffär i Stykkishólmur. Förra året sålde kommunen det anrika huset på Aðalgata 2 till bolaget Gistiver. Köpeskillingen var på 38 miljoner isländska kronor.

Affären godkändes av kommunstyrelsen med fyra röster mot tre. Oppositionen reserverade sig mot försäljningen och skriver i reservationen bland annat att huset såldes till underpris och invände mot bristande insyn i processen. Invändningarna gäller undermåligt beslutsunderlag och onödig tidspress som medförde att kommunen kan ha fått mindre för huset än vad som faktiskt var möjligt.

En av dem som röstade för affären var kommunstyrelsens ordförande Lárus Ástmar Hannesson. Han är kusin till Gréta Sigurðardóttir. Han ansåg dock inte att han var jävig när fastighetsförsäljningen klubbades. Till DV säger Lárus Ástmar Hannesson att det i mindre kommuner ofta uppstår situationer där det finns släkt- eller vänskapsband mellan beslutsfattare och dem som berörs av besluten. I detta fallet ansåg han att släktskapet var för avlägset och att det inte hade någon inverkan på hans syn på affären.

Gréta Sigurðardóttir grundande Gistiver som köpte hotellbyggnaden. Bolaget äger också två gästhem i Stykkishólmur. Prokurist är sonen Hreiðar Már Sigurðsson, vilket i praktiken betyder att han har möjlighet att ensam styra företaget. Det är dock modern som svarar för den dagliga driften. Gistiver ägs av bolaget Valens, som i sin tur ägs av Hreiðar Már Sigurðssons fru och syster.

Gréta Sigurðardóttir, som enligt DV tidigare är dömd för förskingring, vill inte för DV berätta hur köpet eller renoveringen av fastigheten finansierades:
"Det har du bara inte med att göra."
Här kan du läsa mer om Hreiðar Már Sigurðsson.