onsdag 22 augusti 2012

Tidigare öppning men mindre trafik på Kjölur

Hela 240 fordon om dagen var förra årets toppnotering på trafiken på Kjölur. Men i år var det högsta antalet 160 fordon på ett dygn. Och trafiken på Islands mest använda höglandsväg har hittills minskat med 22 procent. Det uppger Vegagerðin som mäter trafiken vid Kolka vid Blöndulón.

Väg 35 är den mest använda och lättkörda höglandsvägen. Eftersom den inte innebär några älvpassager går den att köra med vanlig personbil. Den börjar norr om Gullfoss i söder och slutar söder om Blönduós i norr. Vägen öppnas i regel för trafik i mitten av juni och brukar vara framkomlig fram till september.

Förra året var toppnoteringen 240 fordon på ett dygn. I år var det högsta antalet 160 fordon. Trafiken på Kjölur har minskat med 22 procent, och är nu tillbaka på samma nivåer som före rekordsomrarna 2010 och 2011.

I snitt trafikeras Kjölur av 70 bilar om dygnet under sommarmånaderna. Utslagen på hela året är trafikvolymen 25 fordon om dagen. Förra året uppgick sommartrafiken dagligen till 90 fordon.

Trafiken på Kjölur är dock i det närmaste obefintlig under vinterhalvåret. Då sker bara några enstaka resor på vägen som då brukar vara rejält igensnöad. Det rör sig närmast uteslutande om transporter till Hveravellir, väderstationen som är den enda platsen på höglandet som är bebodd året runt.

Att volymökningen nu planat ut innebär enligt Vegagerðin att höglandstrafiken är tillbaka på samma nivå som år 2001. Det medför i sin tur att den inte ökat på tio år, trots att det ofta sägs att antalet bilister som ger sig in på höglandet är på väg uppåt.

Här kan du läsa mer om Kjölur.