onsdag 1 augusti 2012

Utebliven turistflykt betydde 34 miljarder

Inspired by Iceland drog in 33,8 miljarder isländska kronor under 2010. Marknadsföringskampanjen var också förklaringen till att turismen inte kollapsade efter Eyjafjallajökulls utbrott. Det hävdar Íslandsstofa i en utvärdering av satsningen.

Allt pekade på att sommaren 2010 skulle locka rekordmånga besökare till Island. Så erupterade en vulkan som slumrat i närmare 200 år, stoppade flygtrafiken i stora delar av Europa och täckte delar av södra Island i centimeterdjup aska.

Turistbranschens svar på massavbokningarna var Inspired by Iceland, en marknadsföringskampanj med syftet att få potentiella besökare att förstå att bara en mindre del av landet påverkats av vulkanutbrottet. Historier om nattsvarta askmoln skulle ge plats för solskensberättelser om den isländska naturen.

Staten gick in med 350 miljoner isländska kronor och turistnäringen tillsammans med Reykjavíks kommun satsade lika mycket. Utöver annonsering och kampanjer i sociala medier utökades antalet bjudresor för journalister till Island samtidigt som allmänheten uppmanades att sprida goda nyheter till omvärlden.

Domedagsprofetiorna förverkligades inte. Prognoserna pekade på 22 procent färre resenärer under högsäsongen. Men när året summerades landade antalet utländska besökare på samma nivåer som rekordåret 2009.

Det uteblivna tappet betydde 33,8 miljarder isländska kronor i intäkter för det isländska näringslivet. Inspired by Iceland tar i en rapport åt sig äran för framgången, och hävdar enligt Fréttablaðið att varje krona som satsats på projektet återbetalat sig femtiofaldigt.

2011 blev ett nytt rekordår med över 600 000 besökare. Inspired by Iceland anser sig även ha lagt grunden för den uppgången.

Inspired by Iceland-kampanjen belönades nyligen med en Euro Effie, ett europeiskt reklam- och marknadsföringspris. Någon vetenskaplig utvärdering av satsningen har dock inte gjorts och de påståenden som görs om kampanjens ekonomiska effekter backas inte upp av några belägg.

Kampanjen ingår i ett forskningsprojekt vid Háskóli Íslands. Preliminära resultat visar att många resenärer i stället ansåg att vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull gjorde Island särskilt lockande som resmål. Det skulle i sin tur kunna betyda att branschen överskattade de negativa effekterna av eruptionen.

En attitydundersökning med danska, brittiska och tyska deltagare visar att intresset för Island ökade mellan maj och augusti 2010. Island dalade nämligen i popularitet i samband med Eyjafjallajökullutbrottets början. I rapporten kopplas attitydförändringen till Inspired by Iceland-kampanjen, men de tillfrågade fick inte svara på om de på något sätt tagit del av den. Vulkanen i sig kan alltså ha varit upphovet till det stigande intresset för Island som resmål.

Här kan du läsa mer om Inspired by Iceland.